Udržitelné nabídky

Produkty, které jsou součástí řešení

Pokračujeme v investicích do výzkumu a vývoje, abychom vyvíjeli produkty a procesy, které přispějí k čistšímu ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů – od našeho vedoucího postavení, pokud jde o dodávání vodíku do rafinérií pro výrobu čistších paliv pro spalování s nízkým obsahem síry, přes velkokapacitní kyslíkové systémy pro spalování pevných paliv a čisté zplyňování oleje nebo uhlí až po dodávání systémů pro podporu budoucího hospodářského využití vodíku. V roce 2015 byla polovina našeho celkového rozpočtu na výzkum a vývoj vynaložena na produkty a procesy, které snižují emise skleníkových plynů a řeší další problémy udržitelnosti. 

 ikona Halia Náš pokročilý oxidační systém Halia® odstraňuje nežádoucí vedlejší produkty z pitné a odpadní vody. Tato nabídka poskytuje lidem bezpečný a zdravotně nezávadný prostředek pro opakované a hospodárné používání vody.

Naše systémy Halia® pro provzdušňování odpadních vod snižují množství kalu v odpadních vodách až o 50 procent nebo mohou zvýšit celkovou kapacitu pro čištění odpadních vod v komunálních a průmyslových aplikacích. Tento systém snižuje emise těkavých organických látek o více než 90 procent v porovnání s konvenčními provzdušňovacími systémy.
ikona zařízení pro kyslíkem obohacované spalování Jsme předním dodavatelem návrhů zařízení a procesů pro kyslíkem obohacované spalování pro výrobce oceli, skla, cementu, celulózy a papíru a další koncové trhy, a zákazníkům tak umožňujeme dosáhnout významných výhod: energetické účinnosti, úspor paliv, snížení emisí NOx a pevných částic a výrazného snížení emisí CO2.
ikona CO2 Vyvinuli jsme sadu technologií, které umožňují nákladově efektivním a ekologicky nezávadným způsobem zachytávat, čistit a stlačovat CO2, což je vhodné pro různé formy geologického ukládání. Budování nových elektráren s touto technologií nebo dodatečné vybavení rozsáhlé instalované základny stávajících uhelných provozů může výrazně přispět ke snižování emisí CO2 do ovzduší.
ikona argonu Zákazníci používají náš argon k výrobě energeticky úsporných kompaktních zářivek. Energeticky úsporná okna naplněná argonem umožňují šetřit energii v budovách a rodinných domech.
ikona zkapalněného zemního plynu Většina světového vzdáleného zkapalněného zemního plynu je zpracovávána pomocí našich patentovaných výměníků tepla a technologií, které poskytují čistší paliva pro rozvíjející se ekonomiky.

Zkapalňování zemního plynu umožňuje přepravovat zemní plyn do zemí, v nichž poskytuje čistší energii získanou spalováním.
ikona dusíku Zákazníci používají náš dusík v kryogenních procesech mletí (mletí materiálů citlivých na teplo, jako jsou pryž a plasty, za účelem opětovného získání surovin), čímž umožňuje recyklovat materiály, jako jsou pneumatiky.
ikona vodíku Vodík pomáhá v odvětví zpracování ropy vyrábět čistší paliva pro dopravu. Společnosti používají náš vodík ke snižování obsahu síry ve svých palivech, aby snížily množství SOx uvolňovaného do ovzduší. Katalyzátory pak mohou pracovat s vyšší účinností, takže ještě více sníží emise NOx, pevných částic a těkavých organických látek.
ikona čerpání vodíku Vodík je v mnoha ohledech vynikající palivo. Při použití v palivových článcích nevytváří žádné emise. Není toxický a lze jej vyrábět z obnovitelných zdrojů.

Naše čerpací stanice na vodík dláždí novou cestu pohonu osobních, nákladních a dodávkových vozidel, autobusů, skútrů a vysokozdvižných vozíků.
ikona dusíku Dusík má rozhodující význam při zmrazování a konzervaci potravin. Nahrazení tradičních chladiv, jako jsou fluorované uhlovodíky, oxid uhličitý a čpavek, přispívá k lepší kvalitě potravin a prodlužuje dobu skladovatelnosti.

Naše řešení balení v modifikované atmosféře (MAP) Freshline® udržují zeleninu, jako je salát, zabalenou v sáčcích v čerstvém stavu a připravenou ke konzumaci. Rodiny se tak mohou spolehnout, že budou mít oběd rychle na stole.
ikona helia Zdravotnická zařízení používají naše helium pro snímkování magnetickou rezonancí a zdravotnické plyny pro udržení života.
Došlo k chybě, opravte zvýrazněná pole.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Jak vám můžeme pomoci?

  1. Jaký druh poptávky?

Vodík z odpadní vody pohání osobní vozidla v Kalifornii

Nejnovější čerpací stanici společnosti Air Products zásobuje obnovitelné zdroje.

X

Tato stránka používá soubory cookies k uložení informací na Vašem počítači. Některé jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek, jiné nám pomáhají lépe porozumět potřebám uživatelů. Užíváním těchto stránek dáváte souhlas k používání souborů cookies. Bližší informace naleznete v našem Právním upozornění.

Zavřít