Air Products Home

News ReleaseAir Products sa pripojila k Európskej aliancii pre čistý vodík

29/09/2020 Bratislava

Spoločnosť Air Products vstúpila do Európskej aliancie pre čistý vodík (European Clean Hydrogen Alliance, ECH2A) zriadenej Európskou komisiou. Svojim know-how napomôže Aliancii vybudovať plne funkčnú a konkurencieschopnú vodíkovú sieť a zrýchliť tak prechod regiónu k trvalo udržateľnej ekonomike.

Ako najväčší svetový výrobca vodíka s odbornými znalosťami vo všetkých aspektoch hodnotového reťazca „Vodíka pre mobilitu“ sa spoločnosť Air Products zaviazala aktívne prispieť dosiahnutiu cieľov Aliancie. Vďaka svojmu výsadnému postaveniu na svetovom trhu môže prepojiť výrobu a distribúciu obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka s dopytom z priemyslu, dopravy a ďalších odvetví. 

„Uvedomujeme si, že vodík bude mať zásadný význam pri transformácii energetického hospodárstva v EÚ. Vieme tiež, že aby sme mohli naplno využiť jeho potenciál, je potrebná spolupráca mnohých odborníkov od výroby až po distribúciu do čerpacích staníc, “ komentovala Caroline Stancell, generálna riaditeľka European Hydrogen for Mobility and Energy Transition vstup Air Products do Aliancie. Podľa nej Aliancia pomáha spojiť sily, ktoré budú mať veľký vplyv na dosiahnutie prosperujúceho vodíkového ekosystému v Európe."
 
Air Products je aktívnym účastníkom viacerých vodíkových priemyselných asociácií po celom svete. Patrí medzi ne Hydrogen Council, koalícia CLIMATE CH2AMPION a globálna iniciatíva CEO-led initiative združujúca 92 vedúcich energetických, dopravných, priemyselných a investičných spoločností so spoločnou víziou rozvoja vodíkovej ekonomiky podporujúcich globálny prechod na čistú, bezpečnú a pritom dostupnú energiu.

Spoločnosť Air Products tiež zohráva hlavnú úlohu pri riešení významných energetických a environmentálnych výziev v projektoch, ako napríklad NEOM, čo je najväčší svetový a skutočne transformačný projekt výroby bezuhlíkového vodíka na báze zeleného amoniaku poháňaný obnoviteľnou energiou a je súčasťou nového modelu udržateľného života v severozápadnej časti Saudskej Arábie. Spoločnosť Air Products je výhradným odberateľom tohto amoniaku, ktorý na celom svete poslúži ako zdroj zeleného vodíka pre čistú mobilitu.

Spoločnosť je predným svetovým dodávateľom vodíka do rafinérií, kde napomáha čistejšej výrobe fosílnych pohonných hmôt a má bohaté skúsenosti s výrobou vodíka ako paliva. Zaisťuje vodík v kvalite vhodnej pre palivové články vo viac ako 20 krajinách a v Európe sa zapojila do 250 projektov. Jej vodíkové technológie v súčasnosti zaisťujú viac ako 1,5 milióna vodíkových plnení ročne, pričom niektoré čerpacie stanice za rok naplní vodíkom až 75 000 palivových nádrží. Celkovo dosiaľ zaistili viac než 10 miliónov naplnení nádrží rôznych druhov vozidiel. Automobily, nákladné vozidlá, dodávky, autobusy, skútre, vysokozdvižné vozíky, lokomotívy, lietadlá, žeriavy, manipulačné zariadenia a dokonca i ponorky sú poháňané vodíkom vďaka technológiám Air Products.
 
Air Products má s vodíkom viac ako 60 rokov skúseností a v technológiách výroby a distribúcie vodíka má rozsiahle portfólio patentov. Vodík vyrába reformovaním zemného plynu, premenou biomasy alebo elektrolýzou poháňanou obnoviteľnou energiou a dodáva ho v cisternách alebo potrubím až do výdajných staníc.

O spoločnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je popredná svetová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou technických plynov a na trhu pôsobí 80 rokov. Spoločnosť sa zameriava na zaistenie energie, ochranu životného prostredia a rozvíjajúce sa trhy a dodáva potrebné technické plyny, súvisiace vybavenie a aplikačné znalosti desiatkam priemyselných odvetví, od potravinárstva a výroby nápojov, do chemického priemyslu, kovovýroby až po rafinérie.

Spoločnosť Air Products je taktiež svetovým lídrom i v dodávkach technológií a zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu. Spoločnosť vyvíja, konštruuje, stavia, vlastní a prevádzkuje niektoré z najväčších svetových priemyselných plynárenských projektov, vrátane projektov v oblasti splyňovania, ktoré udržateľne premieňajú bohaté prírodné zdroje na syntézny plyn na výrobu vysoko hodnotnej energie, palív a chemikálií.

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 obrat vo výške 8,9 miliárd USD, pôsobí v 50 krajinách a má súčasnú tržnú kapitalizáciu približne 65 miliárd USD. Viac ako 17 000 nadšených a talentovaných zamestnancov motivovaných dosahovať vyššie poslanie spoločnosti Air Products vytvára inovatívne riešenia, ktoré sú prínosom pre životné prostredie i udržateľný rozvoj a rieši výzvy pri kontakte so zákazníkmi, komunitami a svetom.

Viac informácií nájdete na webových stránkach airproducts.com alebo nás môžete sledovať na LinkedIn, Twitter, Facebook alebo Instagram

Kontakt pre médiá:
(Air Products SK)
Vratislav Kopačka
Tel.: (+420) 775 991 656

Downloads

|

Kontaktní informace

  • Evropa / Střední východ / Afrika
    Nicola Long
    Tel: +44 1932 249532
Došlo k chybě, opravte zvýrazněná pole.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Jak vám můžeme pomoci?

  1. Jaký druh poptávky?