Petrochemický průmysl

Společnost Air Products je déle než 65 let přední globální dodavatel petrochemického průmyslu. Naši společnost znáte jako poskytovatele technických plynů, vybavení, technologií separace a purifikace plynů a inovativních služeb a řešení. Naše společnost ale jako jediná z velkých dodavatelů technických plynů dodává i chemikálie. Proto si jasně uvědomuje problematiku oboru, i co je třeba k tomu, aby vám mohla pomoci uspět. Prostřednictvím specialistů naší společnosti pomáháme podnikům po celém světě pracovat efektivněji, čistěji a ekonomičtěji. Společnost Air Products nabízí kompletní sortiment plynů pro chemický průmysl a průmysl zpracování uhlovodíků – O2, N2, H2, CO, směsi H2 a CO („syntetický plyn“) a speciální plyny.

Kontaktní informace

Služba APEX zajišťuje řešení pro zákazníka

Služba APEX zajišťuje řešení pro zákazníka (2:51)

Řešení zajišťují služby pro dočasné dodávky a nouzové situace naší společnosti.