Technologie a vybavení pro zkapalněný zemní plyn (LNG)

Porozumění specifickým potřebám zákazníků bylo základním faktorem, který přispěl k tomu, že má naše společnost globálně vedoucí postavení v technologii a vybavení pro LNG. Úzká spolupráce se zákazníky a důkladné znalosti pomáhají navrhovat řešení v technologii, zařízení a službách pro LNG, které naše společnost nabízí. Společnost Air Products nabízí technologie a vybavení pro zkapalňování zemního plynu v různém rozsahu. Součástí nabídky jsou také služby zaměřené na návrhy, montáž, uvedení do provozu a provozování vaší plynové stanice.

Seznam produktů a služeb →

Kontaktní informace