Air Products Home

Těžba z dehtových písků

Zachytávání uhlíku

Díky zásadní síle naší společnosti spočívající v postavení předního dodavatele technických plynů a kultuře inovace produktu má společnost Air Products globálně přední postavení v technických možnostech pro zachytávání CO2 z konverze fosilních paliv před jeho uvolněním do atmosféry, které má zásadní význam pro zachytávání uhlíku a sekvestraci (CCS). Záběr naší společnosti sahá od reformování zemního plynu přes zplyňování po kyslíko-palivové spalování uhlí a její informovanost vyplývá ze zkušeností se stávajícími provozy zahrnujícími zachytávání CO2 z reformování zemního plynu, řízení manipulace se syntetickým plynem ze zplyňování a kyslíko-palivové spalování na různých trzích, například výroby oceli a skla. Vyvíjené technologie společnosti Air Products nabízejí nižší náklady na zachytávání CO2 a jsou založeny na více než 70letých zkušenostech s implementací pokročilé technologie separace.

Ostatní aplikace

Kontaktní informace

Název produktuPopis/výhodyKe stažení

CO2

Vývoj nových technologií: kyslíko-palivové systémy OTSG, dodávka kyslíku, purifikace a stlačování CO2

Vývoj nových technologií: kyslíko-palivové systémy OTSG, dodávka kyslíku, purifikace a stlačování CO2