Air Products Home

Těžba z dehtových písků

Vodíkové procesy

Vodík se používá při zlepšování dehtových písků, rafinování a v chemické výrobě. Vodík je hlavní surovina pro zlepšování asfaltu a rafinování a je velmi důležitý k umožnění výroby čistěji hořících paliv pro dopravu. Vodík má mnohá další využití, mj. v provozech s polyetylenem, zařízeních využívajících peroxid vodíku, při úpravě kapalin ze syntetického plynu a výrobě produktů z vysoce čistých kovů.

Podrobné informace o zkušenostech společnosti Air Products s vodíkem, technické materiály, prezentace atd.

Ostatní aplikace

Kontaktní informace

Název produktuPopis/výhodyKe stažení
Plyny

Vodík

Vodík se dodává potrubím nebo z vyhrazeného závodu umístěného přímo v zařízení zákazníka nebo v jeho blízkosti. Závody na výrobu vodíku vlastní, provozuje a řídí společnost Air Products a lze je navrhnout přesně podle požadavků zákazníka, např. na páru, kogeneraci energie, flexibilitu surovin, synergie užitkových rozvodů a dodatečné potřeby na vodík. Společnosti těžící v dehtových píscích potřebují spolehlivou dodávku vodíku pro zvýšení výroby. Společnost Air Products je uznávána za spolehlivou a bezpečnou výrobu vodíku.

Vodík se dodává potrubím nebo z vyhrazeného závodu umístěného přímo v zařízení zákazníka nebo v jeho blízkosti. Závody na výrobu vodíku vlastní, provozuje a řídí společnost Air Products a lze je navrhnout přesně podle požadavků zákazníka, např. na páru, kogeneraci energie, flexibilitu surovin, synergie užitkových rozvodů a dodatečné potřeby na vodík. Společnosti těžící v dehtových píscích potřebují spolehlivou dodávku vodíku pro zvýšení výroby. Společnost Air Products je uznávána za spolehlivou a bezpečnou výrobu vodíku.