Energie

Přestože se zdá, že by se současné stoupající požadavky na energie a ochranu životního prostředí mohly navzájem vylučovat, aplikace technických plynů a pokročilé separační technologie může zlepšit energetickou účinnost i umožnit nižší emise v energetických aplikacích. Jako přední světová společnost působící v oboru technických plynů má společnost Air Products jedinečnou kvalifikaci pro podporu tohoto oboru v jeho snaze o dosažení těchto cílů.

Naše společnost už několik desetiletí podporuje energetický průmysl širokou škálou nabídek včetně servisu závodu, technických plynů pro integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus a fotovoltaiku (podpora výroby). Protože i naše společnost působí jako výrobce energií, jsme v postavení, které nám umožňuje zažívat změny trhu a trendy přímo v zařízeních naší společnosti a reagovat na ně, například v naší kalifornské společnosti Stockton, kde používáme k vytápění i biomasu pro zmenšení celkových emisí CO2.

Naše společnost také podporuje energetiku v rámci jiných oborů prostřednictvím snahy o vyšší účinnost, například nabídkami kyslíko-palivových systémů pro obory výroby oceli, skla a cementu, kde její technologie zvyšuje účinnost a výrobu, snižuje spotřebu paliva a ve výsledku tak snižuje emise NOx i CO2. Rozšiřujeme porozumění kyslíko-palivové technologii pro podporu energetického průmyslu při jeho snaze o snížení emisí CO2 vývojem nabídky kyslíko-palivového zachytávání CO2 zaměřené na uhelné tepelné elektrárny.

Energie Segmenty

Kontaktní informace

Kyslíko-palivové zachytávání CO2 a purifikace

Předváděcí akce za provozu ve Vattenfall

Využití potenciálu...

O čisté energii.

Vodíková energetická stanice

Vysoká účinnost a obnovitelnost