Air Products Home

Speciální/nerezový

Licí stroj

Společnost Air Products nabízí technická řešení pro pomoc při zlepšení výtěžnosti a kvality odlitku. Kyslíko-palivové spalovací systémy naší společnosti lze použít k předehřevu mezipánví, její technologie ochranných atmosfér z inertního plynu mohou pomoci snížit oxidaci taveniny a zlepšit kvalitu odlitku. Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci implementovat nejefektivnější technologie pro zlepšení výsledků ve slévárně.

Ostatní aplikace

Kontaktní informace

Název produktuPopis/výhodyKe stažení
Plyny

Argon

Argon se používá pro krytí toku a inertizaci mezipánve, což vede k vyšším výnosům a kvalitě odlitku.

Argon se používá pro krytí toku a inertizaci mezipánve, což vede k vyšším výnosům a kvalitě odlitku.

Kyslík

Spalování na bázi kyslíku může pomoci velmi rychle ohřívat mezipánve při minimálních emisích.

Spalování na bázi kyslíku může pomoci velmi rychle ohřívat mezipánve při minimálních emisích.

Kyslíko-palivové systémy

Kyslíko-palivové systémy naší společnosti mohou pomoci rychle a rovnoměrně ohřát mezipánví bez velkých objemů výfukových plynů vzniklých spalováním.

Kyslíko-palivové systémy naší společnosti mohou pomoci rychle a rovnoměrně ohřát mezipánví bez velkých objemů výfukových plynů vzniklých spalováním.