Časté otázky týkající se membrán PRISM

Domovská stránka divize PRISM Membranes
Produkty s membránami PRISM
Systémy zkonstruované společností Air Products
Membrány pro námořní aplikace a lodě
Středisko zdrojů


Univerzální membrány

 

Otázka: Poškodí membrány PRISM kapalná voda a olej?

Odpověď: Kapalná voda membrány PRISM trvale nepoškodí. Výkon membrány lze obnovit prouděním teplého suchého vzduchu přes membránu do odstranění veškeré kapalné vody. Na membrány nemají vliv olejové páry v přívodním proudu, trvale je však poškozuje kapalný olej vstupující nebo kondenzující v membráně.

Otázka: Lze v případě poškození zařízení vlákno vyměnit?

Odpověď: Vlákno nelze opravovat ani měnit. Obraťte se na společnost Air Products a informujte se na možnosti výměny.

Otázka: Je poskytována záruka na membránu PRISM?

Odpověď: Společnost Air Products obvykle poskytuje standardní záruku na výkon po dobu jednoho roku od spuštění nebo osmnácti měsíců od data zakoupení za předpokladu, že membrána a vybavení byly náležitě používány a udržovány. Záruka může být prodloužena pro preferované partnery.


OBIGGS

 

Otázka: Jaké je hmotnost membrány PRISM u systémů výroby inertních plynů na palubě (OBIGGS)?

Odpověď: Hmotnost významně závisí na požadovaném výkonu systému. Pro různé aplikace OBIGGS byly uvažovány separátory s hmotností zhruba 2,5–10 kg. Společnost Air Products může při návrhu a výrobě membránových separátorů vybírat z několika materiálů. Tyto materiály mohou snížit hmotnost a současně splnit požadavky na teplotu a tlak. Pro udržení co nejnižší hmotnosti membránového separátoru naše společnost navíc vyvinula výrobní procesy a navrhla vlastní součásti.


Membrány pro dusík

 

Otázka: Jaký je rosný bod dusíku vyráběného membránou?

Odpověď: Rosný bod se mírně liší podle čistoty dusíku. Při 95% čistotě bude mít dusík rosný bod nejméně −56,7 °C. Provoz s 99% čistotou dále sníží rosný bod na −73,3 °C. Pro systémy vyžadující mimořádně nízké úrovně vlhkosti lze společně s membránami PRISM pro výrobu dusíku nainstalovat membránové sušičky vzduchu.

Otázka: Je nutné s membránami PRISM používat „finální filtr“?

Odpověď: Ne. Některé membrány vyráběné jinými společnostmi jsou citlivé na olejové páry. Před těmito membránami se používá k odstraňování olejových par uhlíkový filtr a často se přidává finální filtr pro odstraňování uhlíkového prachu přeneseného z uhlíkového filtru.


Vysoušení vzduchu

 

Otázka: Je z membrány třeba vypouštět nějakou kapalinu?

Odpověď: Membrána odstraňuje ze stlačeného vzduchu vodu ve skupenství páry. Z membrány není třeba vypouštět žádnou kapalinu. Kapaliny je třeba odstranit koalescenčními filtry před membránami.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi sušičkami s desikantem a membránovými sušičkami?

Odpověď: Membránové sušičky mají široký rozsah možností sušení, zatímco sušičky s desikantem vysoušejí vzduch adsorpcí vody do pevného granulovaného desikantu. Vzhledem k tomu, že je desikant třeba regenerovat, používají se dvě kolony s desikantem a sušený vzduch se pravidelně přivádí do jedné nebo druhé. Přepínací ventily vyžadují údržbu a existují zde problémy s přenosem desikantu do vysušeného vzduchu i s životností desikantu.

Otázka: Jak vychází membránová sušička z porovnání s kondenzační?

Odpověď: Kondenzační sušička vysouší vzduch jeho ochlazením pro kondenzaci vody. Kondenzační sušička obvykle vysuší stlačený vzduch na tlakový rosný bod přibližně 1,7 °C. Membránová sušička pracuje na principu snížení rosného bodu, takže rosný bod na výstupu není omezen na 1,7 °C. Kondenzační sušička vzduchu také odebírá elektrickou energii.

Kontaktní informace

Došlo k chybě, opravte zvýrazněná pole.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Jak vám můžeme pomoci?

  1. Jaký druh poptávky?

X

Tato stránka používá soubory cookies k uložení informací na Vašem počítači. Některé jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek, jiné nám pomáhají lépe porozumět potřebám uživatelů. Užíváním těchto stránek dáváte souhlas k používání souborů cookies. Bližší informace naleznete v našem Právním upozornění.

Zavřít