Analytické laboratoře

Naše společnost rozumí tomu, že si bez ohledu na obor a analytickou techniku – GC, HPLC, GC-MS, LC-MS, ICP-OES, ICP-MS, AAS – nechcete lámat hlavu s dodávkami speciálních plynů.

Nečistoty v plynu mohou významně snížit přesnost analýzy a způsobit významné problémy s analytickým zařízením, například zvýšit základní šum v plynové chromatografii.

Tým expertů naší společnosti vám může poskytnout radu k volbě optimálního speciálního plynu pro danou aplikaci s optimální čistotou nebo složením směsi a zajistit včasnou dodávku s režimem dodávek nejlépe odpovídajícím vašim požadavkům.

Sortiment speciálních plynů Experis® společnosti Air Products byl speciálně vyvinut pro analýzu a zahrnuje plyny, plynné směsi a zařízení pro manipulaci s plynem s velmi vysokou čistotou. Naše patentovaná technologie BIP® nabízí nejvyšší čistotu u argonu, dusíku, helia a vodíku pro nejnáročnější analytické aplikace. Široký sortiment kalibračních a certifikovaných plynných směsí společnosti Air Products je vyráběn z širokého spektra různých složek s koncentrací v řádu částí na miliardu (ppb) a nabízí stabilitu, certifikaci a dohledatelnost směsí pro splnění nejnáročnějších potřeb. Náš sortiment zařízení pro manipulaci s plynem obsahuje vysoce kvalitní regulační ventily na lahve, rozvodná potrubí, ventily a čisticí systémy.

Kontaktní informace

Technologie BIP®

Pro maximální čistotu plynu.

Jednorázové tlakové lahve

Lehké, praktické a snadno použitelné.