Integra® Quick-Fit

Postup zhášení

Při zhášení na krátkou dobu, např. pauza na oběd atd., je vhodné držet se kroků (a) až (e) následujícího postupu. Pro delší období a zejména v případě, že je zařízení ponecháno nehlídané v dílně, je doporučeno uplatnit kompletní rozsah kroků (f) až (h).

Krátká doba

a) Zhasněte hořák v souladu s provozními pokyny výrobce.
b) Zhasněte všechny zapalovací plameny.
c) Zavřete ventily obou lahví. d) Otevřete hořák pro bezpečné odvětrání každé hadice samostatně. Tlakoměry na regulátorech musí opět ukazovat nulu. Znovu zavřete ventily hořáku.
e) Otočte regulační šroub tlaku regulátoru do polohy nulové dodávky (otočením proti směru hodinových ručiček).

Dlouhé období (Proveďte kroky a) až e) a pokračujte krokem f).)

f) Vizuálně zkontrolujte zařízení ohledně poškození.
g) Vraťte zařízení a lahve na místo k tomuto účelu určenému, které zaručuje bezpečnost a současně zaznamenejte veškeré případné vady a nedostatky.
h) Proveďte závěrečnou kontrolu řádného uzavření ventilů lahví a toho, že nedochází k žádnému úniku plynu.

Při práci ve stísněných prostorech proveďte pouze krok (a) a pokračujte až po přemístění hořáku mimo stísněný prostor. Kroky (b) až (h) lze provést teprve poté. Hořáky je třeba přemístit ze stísněného prostoru i při přerušení práce jen na několik minut.
Zdroj: BCGA CP7 – Rev. 5

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatečné informace

Bezpecnostní list – acetylen
(Air Products)
Download PDF (8 MB)

CATP (Ceská asociace technických plynu)
ČATP (Česká asociace technických plynů) →

Dokumenty EIGA (Evropské asociace technických plynů): "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Safety Information 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Safety Info 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA site →

Tiskoviny

Láhev INTEGRA®
kyslík a acetylene
Download PDF (383 KB)

Přenosná lahev Integra®
Download PDF (276 KB)