Integra® Quick-Fit

Bezpečnostní pokyny

Pro vaši bezpečnost. Pokyny pro kyslíkové a acetylénové lahve Integra®.

Vždy

 • musíte rozumět bezpečnostním předpisům týkajících se používání kyslíkových a acetylénových lahví a souvisejícího zařízení.
 • používejte všechny požadované osobní ochranné pomůcky.
 • mějte zajištěnu lahev proti samovolnému pohybu během skladování, přemisťování i používání.
 • při přemisťování lahví používejte prostředky k tomuto účelu určené (např. manipulační vozík).
 • před použitím zkontrolujte těsnost všech spojů pomocí schváleného zařízení pro detekci kyslíku nebo acetylénu, případně pěnotvorným roztokem. Vždy používejte schválené postupy zapalování a zhášení (viz. uvnitř).

Lahve Integra®

 • Vestavěný regulátor
 • Používejte pouze s rychlospojkou (ochranou proti zpětnému šlehnutí společnosti Air Products).

Kyslík

Acetylén

Nikdy

 • nezvedejte lahev Integra® za ochranný prvek inegrového ventilu.
 • tlakové nádoby se nesmějí valit po jejich plášti.
 • nevystavujte lahve teplotám vyšším než +50° C
 • nevytvářejte el. oblouk na tlakové nádobě.
 • neumožněte tlakovým nádobám kontakt s elektrickými zdroji.
 • nikdy nepokládejte na lahve žádné jiné předměty.
 • rychlospojku nepřipojujte silou.
 • a nikdy nic nepřipojujte na plnicí přípojku (její používání není určeno pro zákazníky).
Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatečné informace

Bezpecnostní list – acetylen
(Air Products)
Download PDF (8 MB)

CATP (Ceská asociace technických plynu)
ČATP (Česká asociace technických plynů) →

Dokumenty EIGA (Evropské asociace technických plynů): "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Safety Information 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Safety Info 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA site →

Tiskoviny

Láhev INTEGRA®
kyslík a acetylene
Download PDF (383 KB)

Přenosná lahev Integra®
Download PDF (276 KB)