logo Go to Home Page

Globální inženýrské služby a výroba

Naše organizace Global Engineering & Manufacturing zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců po celém světě v klíčových technických centrech v Allentownu v USA; Hersham, Anglie; Šanghaj, Čína; a Pune, Indie. Naši zaměstnanci pracují na celé řadě technologií pro globální trhy, od standardních produktů, jako jsou membrány a zkapalňovače, až po velkokapacitní závody na separaci vzduchu, uhlovodíkové a energetické závody.

 


Společnost Air Products zaměstnává inženýry s širokou škálou zkušeností od studentů na základní úrovni a absolventů až po autorizované inženýry a členy.

Pokud se zaměřujete na bezpečnost a kvalitu, jste odhodláni věnovat se svému osobnímu rozvoji a jste ochotni se učit o nových a neznámých technologiích, pak by pro vás mohla být kariéra v naší společnosti tím pravým. Zaměstnáváme inženýry s širokou škálou zkušeností od začátečníků a absolventů až po autorizované inženýry a asistenty v následujících oblastech:

Vývoj produktů a projektů : Tyto role zaměřené na zákazníka úzce spolupracují s našimi obchodními partnery při definování a vývoji návrhů pro zákazníky.

Projektoví technici: Tým je zodpovědný za všechny aspekty plánování, organizace, řízení a provádění projektů.

Procesní technologie: Tato skupina pracuje se hlavními technologiemi separace vzduchu vzduchu a HyCO společnosti Air Products, včetně podrobného návrhu procesu velkých procesních zařízení, destilačních sloupců, výměníků tepla, skladovacích nádrží a strojů.

Strojní zařízení: Tým je zodpovědný za všechny aspekty strojírenského konstrukčního návrhu, instalace, uvádění do provozu, odstraňování problémů, údržby a optimalizace strojního zařízení, včetně všech typů kompresorů, parních turbín, kryogenních expandérů / kompandérů, dmychadel, převodovek, chladicích věží, ventilátorů a všech typů čerpadel včetně kryogenních.

Design: Tato skupina poskytuje všechny aspekty návrhu zařízení včetně občasnkých budov a konstrukcí, potrubí, napětí, elektrotechniky a jejího návrhu, návrh přístrojů, lodního inženýrství a konstrukce mechanických systémů. Kromě toho tým poskytuje odborné znalosti v oblasti podpory konstrukčních, spouštěcích a odstraňovacích činností.

Konstrukce a odhad: Tým na stavbě i tým v kanceláři jsou zodpovědní za všechny aspekty realizace stavebního projektu podle smluvních technických, finančních, časových a kvalitativních požadavků.

Spuštění: Naše skupina v provozu i start-up v kanceláři má pověření našich podniků. Pro tyto role by byla užitečná předchozí zkušenost s různými technologiemi.

Další možnosti profesní dráhy

Navštivte naše Kariérní centrum ještě dnes

PODAT ŽÁDOST HNED