Dodavatelská rozmanitost

Podporujeme rozmanitost mezi našimi dodavateli, protože přinášejí nové nápady, nabízejí inovativní produkty a procesy a přispívají k ekonomické síle jejich komunit v globálním měřítku. Základním kamenem naší politiky rozmanitosti je respekt k širokému spektru rozmanitosti v rámci pracovních sil, dodavatelů a zákaznické základny.

Air Products fully supports suppliers who promote diversity in their own workplaces.


Pevné program rozmanitosti dodavatelů poskytuje Air Products konkurenční výhodu a podporuje naši firemní odpovědnost vůči mnoha komunitám, ve kterých působíme. Air Products má globální dosah, takže při maximalizaci konkurenceschopnosti, růstu, technologických inovací, spokojenosti zákazníků a bohatství akcionářů spoléháme na naše zaměstnance, dodavatele a zákazníky. 

Dodavatel Diversity (rozmanitost dodavatelů) je povinný pro plnění smluv s vládou USA. V USA jsou hlavními kategoriemi výdajů na podporu rozmanitosti malé podniky, ženy vlastněné menšinami a malé podniky se sníženým postavením, Air Products spravuje programy rozmanitosti dodavatelů ve Spojených státech a v Evropě.
Supplier Diversity Programs

Suppliers with established, solid Diversity programs provide a competitive advantage to Air Products and enables us to utilize these companies as primary contractors and subcontractors.Naším záměrem je rozvíjet vzájemně výhodné obchodní vztahy s různými dodavateli využíváním těchto společností jako primárních smluv a subdodavatelů. Doporučujeme našim hlavním dodavatelům, aby využívali různé subdodavatele k dalšímu posílení našeho závazku k dokonalosti.

Kvalifikace dodavatele

Air Products usiluje o nejlepší kvalitu, hodnotu a služby za nejlepší cenu od všech našich dodavatelů. Náš tým pro globální zakázky má zakázku na výběr dodavatelů, kteří poskytují celkovou nejlepší hodnotu. Zde jsou některé z kvalit, které Air Products žádá u našich dodavatelů:

 • Nákladová konkurenceschopnost z pohledu cen
 • Technologické inovace
 • Ověřená historie a reference
 • Dobrá finanční situace
 • Možnost elektronického obchodování prostřednictvím e-připojení na internetu
 • Spolehlivý zdroj dodávek
 • Nepřetržitá a proaktivní podpora produktů i služeb

Pro dodavatele z USA dává Air Products přednost různým certifikacím dodavatelů třetí stranou, například:

 • Malé podniky (SB)
 • Malé nevýhodné podnikání (SDB) (certifikováno a ověřeno v SAM.gov – Systém pro správu cen)
 • Menší podnik žen (WOSB)
 • Veteránem vlastněný podnik (VOSB),
 • Disable veteránem vlastněný podnik (DVOSB)
 • HUBZone Small Business (certifikováno a ověřeno v SAM.gov – Systém pro správu ocenění)
 • Společnost Menority Business Enterprise (MBE) vlastněná malým podnikem (certifikováno a ověřeno v SAM.gov – Systém pro správu ocenění)
 • Lesbičky, gejské, biskupské nebo transsexuální osoby (LGBT),
US Definice různých dodavatelů

Obavy pro malé podniky (SB) 
Maloobchodní činnost definovaná podle části 3 živnostenského zákona a příslušných předpisů vydaných podle tohoto zákona. Obecně to znamená, že koncern malých podniků organizovaný pro zisk, který je nezávisle vlastněn a provozován, nemá dominantní postavení v oblasti provozu, ve kterém se uchází o zakázku, a splňuje standardy velikosti stanovené ve vládních předpisech.

Malé nevýhodné podnikání (SDB)
Maloobchodní podnik (a), ve kterém je alespoň 51 procent jedna nebo více společností se společenským a ekonomickým omezením, nebo v případě podniku ve veřejném vlastnictví alespoň 51 procent akcií tohoto podniku je vlastněn jedním nebo více společensky a ekonomicky nevýhodní jednotlivci, a (b) jejichž vedení a každodenní obchodní operace jsou řízeny jedním nebo více společensky a ekonomicky nevýhodnými osobami, které jej vlastní.

Podnikání v domácnosti (WOSB)
Maloobchodní podnik (a) ve kterém je nejméně 51 procent jedna nebo více žen, nebo v případě podniku ve veřejném vlastnictví alespoň 51 procent tohoto podniku je ve vlastnictví jedné nebo více žen; a (b) jejichž vedení a každodenní obchodní operace je řízena jednou nebo více ženami.

Veteránem vlastněný podnik (VOSB),
„Větší podnik veteránů (VOSB)“ je podnik, jehož nejméně 51 procent vlastní jeden nebo více veteránů, nebo v případě jakéhokoli podniku ve veřejném vlastnictví nejméně 51 procent akcií, které vlastní. jedním nebo více veterány; a (b) jejichž řízení a každodenní obchodní činnost je řízena více veterány nebo více. VETERAN – Termín „veterán“ má význam definovaný v části 38 USC 101

Zdravotně postižené malé firmy (DVOSB)
„Malé podnikání ve vlastnictví zdravotně postižených veteránů (DVOSB)“ je podnik, jehož nejméně 51 procent vlastní jeden nebo více veteránů se zdravotním postižením, nebo v případě jakéhokoli podniku ve veřejném vlastnictví nejméně 51 procent skladových zásob, z toho je ve vlastnictví jednoho nebo více veteránů se zdravotním postižením; a (b) jejichž řízení a každodenní obchodní činnost je řízena jedním nebo více veterány se zdravotním postižením. VETERAN – Termín „veterán“ má význam definovaný v části 38 USC 101.

Koncern HUBZone pro malé firmy (HUBZone)
Tento program vychází z geografické oblasti, ve které se vaše firma nachází a kde 35% vašich zaměstnanců pobývá. Společnost musí být malá, musí se nacházet v zóně HUBZone (historicky málo využívaná obchodní zóna), vlastnit a ovládat jeden nebo více občanů USA. Minimálně 35 procent jejích zaměstnanců má sídlo v zóně HUBZ.

Menšinový obchodní podnik (MBE)
Americký obchodní koncern (a), který vlastní nejméně 51 procent menšin, nebo v případě jakéhokoli podniku ve veřejném vlastnictví, nejméně 51 procent akcií tohoto podniku vlastní jedna nebo více menšin; a (b) jejichž vedení a každodenní obchodní operace jsou řízeny jednou nebo více menšinovými osobami, které jej vlastní. Menšinové osoby zahrnují Afričana-Američané, Hispánci, Asie-Tichomořané, Asii a Indiáni.

Lesbičky, gejské, biskupské nebo transsexuální osoby (LGBT),
Obchod se sídlem v USA, kde většina (nejméně 51%) vlastnila, provozovala, řídila a řídila osobu LGBT nebo osoby, které jsou buď občany USA, nebo trvalými osobami s legálním trvalým pobytem. Podnik uplatňuje nezávislost na jakýchkoli obchodních podnicích bez LGBT. Její hlavní sídlo (sídlo) se nachází ve Spojených státech a bylo zformováno jako právní subjekt ve Spojených státech.

Proces certifikace (na základě USA)

Postup:

 1. Air Products Kupující nebo vedoucí komodit zjistí, zda existuje shoda mezi schopnostmi vaší společnosti a Air Products.
 2. Air Products odešle formuláře, které dodavatel vyplní.
 3. Dodavatel podle potřeby vyplní formuláře a vrátí se na doporučenou adresu.
 4. Air Products nastaví dodavatele ve své databázi a informuje dodavatele.

Air Products je vládním dodavatelem, a proto má firemní zásady nákupu od malých podniků, malých podniků se sníženou mírou zisku a podniků vlastněných ženami v souladu s pravidly veřejného zákona Spojených států amerických vládních předpisů 95-507 a FAR 52.219. Za tímto účelem potřebujeme informace o klasifikaci vašeho dodavatele, abychom zajistili jeho soulad.

Certifikace SBA je vyžadována tam, kde je to uvedeno, a jediným přijatelným formulářem je registrace prostřednictvím SBA. Certifikace je dokumentována na SAM.gov – databáze systému správy ocenění. Vytiskněte si certifikaci a zašlete ji spolu s vyplněným formulářem:

Air Products
ATTN: Dodavatelská rozmanitost A42L4
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA 18195

Certifikace a pokyny k certifikaci US SBA jsou uvedeny na webových stránkách SBA www.sba.gov/. Můžete se také obrátit na svůj místní obvodní úřad SBA nebo úřad SBA pro certifikaci a způsobilost.

Přijatelné jsou certifikační dokumenty následujících agentur:

US Small Business Administration (SBA)
 • Národní rada pro rozvoj menšinových dodavatelů (NMSDC)
 • Ženská národní podniková rada (WBENC)
 • Město, stát nebo federální certifikační agentury
 • Národní obchodní a lesbická obchodní komora (NGLCC)
Další dobré zdroje informací:
 • Severoamerický průmyslový klasifikační systém (NAICS)
 • Agentura pro rozvoj drobných obchodů
 • Národní veteránské obchodní sdružení