Platba

Air Products má pro zajištění lepšího uspokojení svých potřeb několik způsobů, jak dodavatelé komunikovat s organizací závazků. 

MyAccount

Tento snadno použitelný samoobslužný nástroj umožňuje dodavatelům přístup k platebním informacím v reálném čase. Tento bezpečný web vám umožní pouze přístup k informacím souvisejícím s vaším webem dodavatelů.

Online tools makes Air Products easy to do business with.

Můžete zobrazit:

 • Faktury přijaty
 • Odeslané platby 
 • Faktury po prodlení 
 • Platební historie
Platební dotaz

V případě otázek na prodlení s fakturami nebo problémů, které nebyly vyřešeny účtem MyAccount, se můžete obrátit na naši účetní oddělení pro splatné pohledávky. 
Obraťte se na účetní oddělení pro splatné pohledávky

Pokyny pro zaslání faktury

Air Products se zavazuje platit faktury v souladu se smluvními podmínkami, ale potřebujeme vaši pomoc. Pokud chcete dostávat včasné platby, můžete zde dělat věci, které můžete udělat:

1. Odešlete faktury na adresu poukázání uvedené v objednávce

 • Odesláním faktur na libovolnou jinou adresu Air Products dojde ke zpoždění platby a může být nutné správně zaslat faktury. 

2. Zkontrolujte, zda je faktura v souladu se smluvními podmínkami nákupní objednávky

 • Na faktuře je uveden správný Air Products entita. to je uvedeno v objednávce.
 • Air Products Číslo nákupní objednávky (vždy začíná číslem „45“ nebo „49“ a bude obsahovat 10 číslic) musí být uvedeno na faktuře a musí být uvolněny v systému Air Products v systému SAP.
 • Na jednu fakturu lze odkazovat pouze na jednu Air Products Purchase Order.
 • Na faktuře musí být uvedeno datum faktury a číslo faktury.
 • Čísla položek řádku faktury se musí shodovat s čísly na objednávce Air Products.
 • Fakturované množství nesmí překročit množství uvedená na naší objednávce. Fakturované ceny nesmí překročit ceny uvedené na naší objednávce 
 • Název „poukázat“ na faktuře se musí shodovat s názvem dodavatele tak, jak je uvedeno v nákupní objednávce Air Products. 

Poznámka:
Pokud jsou na prodejní objednávce potřebné opravy, obraťte se před odesláním faktury na specialistu na kupujícího / zajišťování zdrojů. 

Dodavatelské faktury, které nesplňují výše uvedené požadavky, budou odmítnuty a vráceny dodavateli k opravě, což nevyhnutelně zpoždí platby.