Zajištění dodavatelského řetězce

Celní obchodní partnerství proti terorismu
(C-TPAT)
Air Products byl ověřen v programu pro celní a obchodní ochranu v USA, Celní a obchodní partnerství proti terorismu (C-TPAT). Jako účastník tohoto dobrovolného programu jsme se pevně zavázali zvyšovat bezpečnost zboží, které se pohybuje přes náš mezinárodní dodavatelský řetězec, a informovat naše dodavatele o důležitosti bezpečnostních postupů. Jsme si vědomi toho, že bezpečnost je nedílnou součástí našeho každodenního podnikání a bereme svou roli v bezpečnosti dodavatelského řetězce velmi vážně. Rozumíme své odpovědnosti chránit majetek zákazníka a také našeho personálu, závodů a životního prostředí.
Jakožto vážený dodavatel společnosti Air Products je vaše podpora programu C-TPAT velmi důležitá pro splnění našich cílů a pro společné úsilí mezi dovozci v USA a společností PGP. Kromě toho, společnost PGP očekává, že zahraniční dodavatelé dováženého zboží budou pečlivě kontrolovat, nebo v případě potřeby vyvinou dostatečná bezpečnostní opatření v rámci svého vlastního dodavatelského řetězce. V souladu s tím žádáme, aby každý z našich obchodních partnerů v dodavatelském řetězci vyplnil náš dotazník C-TPAT. Tento dotazník nám umožní potvrdit, že máte zavedena bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu proti krádeži produktů nebo vstupu neoprávněných materiálů do produktů nebo balení produktů v dodavatelském řetězci. Chcete-li získat kopii dotazníku C-TPAT, obraťte se na nás Stephen Meier, našeho specialistu zabezpečení globálního dodavatelského řetězce.
V rámci naší implementace C-TPAT přidáváme další odkazy na webovou stránku „Katalog nejlepších praktik C-TPAT“, kde jsou uvedeny pokyny pro vaše zvážení a zlepšení bezpečnostních opatření v následujících oblastech:
  • Procesní bezpečnost (Zpracování dokumentů, postupy prokazování, zasílání a příjem, neshody nákladu)
  • Informačních technologií (Ochrana pomocí hesla, Odpovědnost za bezpečnost)
  • Školení o bezpečnosti a povědomí o hrozbách (Postupy hlášení povědomí)
  • Požadavky obchodního partnera (Bezpečnostní postupy, přístav původu, účast na bezpečnostních programech dodavatelského řetězce zahraniční celní správy)
  • Zabezpečení nádoby (Kontrola nádoby, těsnění nádoby (PAS ISO 17712), skladování nádoby)
  • Fyzické zabezpečení (Oplocení, brány, uzamykací zařízení, poplachové systémy)
  • Fyzický přístup Kontroly (zaměstnanci, návštěvníci, dodávky)
  • Personální zabezpečení (Ověření před nástupem do zaměstnání, ověření osoby, ukončení pracovního poměru)

Podívejte se na webové stránky celních orgánů a ochrany hranic USA