logo Go to Home Page

Air Products „Očekávání udržitelnosti od svých dodavatelů

Air Products chce obchodovat se společnostmi, které sdílejí náš zájem o udržitelnost prostřednictvím ochrany životního prostředí, společenské a podnikové odpovědnosti a poskytováním inovativních řešení pro trhy, které obsluhujeme. Níže jsou uvedena očekávání našich dodavatelů.

Suppliers who share Air Products' concern for sustainability is a key factor in doing business with us.

Dodržujte naše Zásady chování. Přestože jsou zásady napsány konkrétně pro zaměstnance společnosti a členy představenstva, vztahují se také na naše zástupce, konzultanty, smluvní partnery, distributory, partnery ve společných podnicích a další třetí strany, včetně dodavatelů, s nimiž máme obchodní vztahy. Mezi klíčové oblasti zásad chování, které se týkají zejména dodavatelů, patří:

  • Obchodní etika včetně střetů zájmů, podvodu, úplatkářství a korupce
  • Finanční účetnictví a přesnost
  • Soutěž a spravedlivé jednání
  • Zákony regulující import a export
  • Důvěrné informace
  • Rovné příležitosti a ochrana před obtěžováním
  • Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a ochrana
  • Udržitelnost a společenská odpovědnost společnosti, což zahrnuje řízení dopadů na životní prostředí a společnost 

Obvinění ze zneužití může být nahlášeno prostřednictvím naší linky integrity v souladu s místními zákony. Podrobné informace naleznete v úplném zásadách chování.

Podpora přístupu založeného na spolupráci k vývoji nových, konkurenceschopných a udržitelných nabídek, zejména produktů, které zlepšují energetickou účinnost a snižují emise do životního prostředí.

F. Zvažte vývoj programů udržitelnosti životního prostředí nebo provozních a dodavatelských řetězců, které podporují zachování zdrojů, včetně energie a vody, a snižují množství odpadů a emisí, zejména skleníkových plynů.

Jednejte se zaměstnanci s respektem a v souladu s našimi zásadami pro lidská práva, která se týkají rozmanitosti a rovných příležitostí, pracovišť bez obtěžování, svobody zapojení, nucené a dětské práce, konfliktů s minerály, odměn a pracovní doby, zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

Dodržujte naše smluvní podmínky, a také naše prohlášení a zásady v oblasti boje proti nucené práci, mimo jiné včetně Konfliktní minerály, Britský zákon o moderním otroctví a kalifornský zákon o transparentnosti v dodavatelských řetězcích a v souladu se zákony a předpisy zemí, ve kterých platí.

Vyhodnoťte příležitosti k podpoře místních komunit v nichž má dodavatel provoz a kde bydlí a pracují zaměstnanci a jejich rodiny.

Reagujte na naše požadavky informace o dodržování těchto očekávání a naše zásady chování.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY PRO DODAVATELE