Investice do našich komunit

Air Products již 80 let buduje vztahy a přispívá k blahobytu našich hostitelských komunit po celém světě. Činíme tak různými způsoby: prostřednictvím finančních příspěvků nadace Air Products nadace, věcných darů, poskytování darů zaměstnancům a důchodcům a dobrovolnictví zaměstnanců s neziskovými organizacemi.

Oblasti naší podpory odrážejí potřeby komunity a našeho podnikání a mohou zahrnovat:

  • Diverzita, vlastní kapitál, začlenění
  • Životní prostředí a bezpečnost
  • Vzdělávání a rozvoj pracovních sil
  • Zdravotnictví a lidské služby
  • Obec a ekonomický rozvoj
  • Umění a kultury   

Při hledání příležitostí s největším dopadem úzce spolupracujeme s komunitními partnery, včetně neziskových organizací, subjektů reagujících na nouzové situace, zvolených úředníků a vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání, obchodu a obce.

Téma pro úsilí komunity Air Products o komunikaci s lidmi – „Pracuji zde. Bydlení zde. Dávat sem. “ - odráží tři důležité role, které společnost a její zaměstnanci hrají v našich komunitách po celém světě již 80 let.

Air Products zaměstnanci po celém světě dobrovolně nabídnou statisíce hodin každý rok pro pomoc neziskovým organizacím a organizacím vytvořit a udržet životaschopnost našich komunit.

Air Products employees around the globe volunteer hundreds of thousands of hours each year to help nonprofit agencies and organizations create and sustain the vitality of our communities.

Práce zde.

Air Products, která působí v 50 zemích po celém světě, je nedílnou součástí místních, regionálních, národních a mezinárodních ekonomik. Naši zaměstnanci pracují a žijí v blízkosti našich zařízení a poskytují nejen ekonomický prospěch pro komunitu, ale také hluboký závazek přispívat ke zdraví a životaschopnosti této komunity. V zájmu blahobytu našich sousedů, našich zákazníků, našich zaměstnanců a celého světa jsme odhodláni být nejbezpečnější a nejrozmanitější společností vyrábějící průmyslové plyny na světě.

Bydlení zde.

Air Products a její zaměstnanci využívají příležitosti a odpovědnosti být dobrým sousedem a být nedílnou součástí komunit a čtvrtí, kde působíme. Podporujeme nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a udržitelnosti a poskytujeme zdroje pro posílení vzdělávacích, ekologických a sociálních institucí. Koneckonců, čím silnější je místní komunita, tím silnější a stabilnější je platforma, z níž můžeme řídit naše podnikání.

Dávání sem.

V rámci naší firemní strategie je podpora komunit, v nichž působíme, nezbytná pro náš úspěch. Mnoho neziskových institucí po celém světě přijímá granty od své Air Products nadace na podporu jejich důležitých poslání. Jako národní jednička v oblasti dobrovolnické dobrovolnické práce nabírají naši zaměstnanci dobrovolnost ve svůj čas a talent, protože sdílejí své profesní kompetence (např. Strategické plánování, IT, lidské zdroje) a pomáhají institucím v jejich komunitách posilovat a pulzovat.