Charitativní poskytování a filantropie

Air Products nadace

Posláním nadace Air Products nadace je vytvářet smysluplné vztahy s charitativními organizacemi, které sdílejí hodnoty spojené s naším vyšším účelem, a posilovat pozitivní vztahy se zaměstnanci, komunitami, zákazníky a akcionáři Air Products.

Air Products 'vyšší účel je zakořeněn v:

  • Přilákání a zapojování talentovaných a motivovaných zaměstnanců
  • Posílení kvality života v našich hostitelských komunitách. a
  • Podpora spolupráce mezi lidmi z různých kultur a prostředí.

2019 Sustainability Report: Air Products Foundation FY18 Contributions

Air Products Podpora nadace po celém světě

Nadace Air Products využívá svého poslání jako průvodce a podporuje programy v našich hostitelských komunitách v globálních pobočkách, kde máme zaměstnance a provoz, na vysokých školách a univerzitách, kde se strategicky angažujeme, v národních organizacích usilujících o rozmanitost, spravedlnost a začlenění a prostřednictvím zaměstnanecké a penzijní programy zaměřené na odpovídající dary.

Společnosti a společnosti mohou ve vzájemné spolupráci efektivněji identifikovat a řešit společenské problémy a pomoci vytvořit živější a udržitelnější komunitu, ve které žijí a pracují zaměstnanci i sousedé.

Companies and communities, working together, can more effectively identify and address social issues and help create a more vibrant and sustainable community where employees and neighbors live and work.

Odpovídající dary zaměřené na zaměstnance

Nadace Air Products nadace porovnává poměr dolar-za-dolar libovolný příspěvek způsobilého amerického zaměstnance do jakékoli neziskové neziskové organizace (organizace 501c3) v maximální výši $10,000. Sto procent odpovídajících darů je poskytováno organizacím určeným našimi zaměstnanci. Odpovídající dárkový rok je v souladu s Air Products fiskálním rokem, který je od 1. října do 30. září. Dary poskytnuté po 30. září budou považovány za dar příštího roku.

United Way Logo Air Products je silným zastáncem organizace United Way a oceňuje důležitou práci, kterou v komunitě hraje. V rámci kampaně sjednocené cesty 2019 nadace Air Products nadace odpovídala příspěvkům dolar-za-dolar od současného zaměstnance nebo důchodce. V roce 2019 získalo Air Products zaměstnanců a důchodců $3 4 miliony pro United Way a tyto prostředky podporovaly stovky agentur po celé zemi.