Dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců

Naše společnost se zavázala podporovat komunity, v nichž naši kolegové žijí a pracují. Zaměstnanci na všech úrovních společnosti i aktivní sbor důchodu přispívají svým časem a dovednostmi k úspěchu komunitních organizací. 

Vytváříme terénní plány s cílem oslovit zainteresované strany s vysokou prioritou a udržet pozitivní vztahy s komunitami v blízkosti našich největších provozů po celém světě. Tyto plány zahrnují schůzky s místními vedoucími, prohlídky závodů, školení reakce na nouzové situace a podporu vzdělávání a filantropie. Naši zaměstnanci jsou také velmi zapojeni ve svých místních komunitách. V roce 2019 se Air Products zapojení do stovek komunitních programů.

Air Products a dobrovolní zaměstnanci

Mnozí z našich zaměstnanců, kteří se účastní jako dobrovolníci, sdílejí během roku své kompetence s neziskovými agenturami, vysokými školami a komunitními skupinami. K oblastem dopadu, které Air Products zaměstnanci přinášejí komunitním organizacím, patří věda, technologie, inženýrství a matematika (STEM), strategické plánování, IT, rozvoj pracovních sil a další dovednosti. Naše zapojení v těchto oblastech pomáhá přilákat mladé lidi ke kariéře ve společnosti STEM a podporuje budoucí cesty profesního rozvoje s cílem vytvořit silné skupiny talentů.  

Naše snaha o STEM a dobrovolníky se zaměřuje na různé skupiny, včetně městských studentů na různých vzdělávacích úrovních, zaměstnanců a členů komunity.

Náš program velvyslance LIN

V centru našich aktivit STEM pro mladší studenty je náš program ambasádora LIN. Tento program umožňuje komunitám porozumět plynným produktům. Máme skupinu specializovaných a školených dobrovolníků pro zaměstnance, kteří rádi navštěvují místní školy, komunitní skupiny a neziskové organizace, aby demonstrovali kouzlo vědy a techniky prostřednictvím celé řady zábavných pokusů s použitím kapalného dusíku. Vzhledem k programu Covid-19 je náš program momentálně nespravedlivý, ale těšíme se na jeho uvedení na několik míst v USA, kde to lze bezpečně provést.

Air Products' LIN Ambassador Program demonstrates the magic of science and engineering through a variety of fun experiments using liquid nitrogen.

V průběhu let dobrovolníci našich zaměstnanců věnovali tisíce hodin svého času a tisíce ukázek kapalného dusíku. Růst je důležitou součástí programu. V roce 1996 byl program velvyslanců LIN rozšířen i do Evropy, kde se na aktivitách STEM ročně v místních komunitách podílí přes 100 000 lidí. Naši velvyslanci podporovali rozsáhlé aktivity STEM včetně dvou veletrhů s velkými třeskymi, kterých se zúčastnilo 15 000 návštěvníků. Zúčastnění studenti si prohlédnou ukázku LIN, provedou analýzu plynů v balení potravin a o svařování se naučí na simulátoru svařování. Rovněž jsme sponzorovali další dva veletrhy, kterých se zúčastnilo 95 000 lidí. V roce 2018 byl oceněn Program velvyslanců LIN v rámci UK Manufacturing Champion Awards.

Program velvyslanců LIN je v Číně aktivní od roku 2013. Více než 3 000 studentů a učitelů ve více než 50 místních školách v Pekingu, Tien-čchuanu, Šanghaji, Kantonu, Dong-čouanu, Tchang-šananu a Nanjingu se jich zúčastnilo a získalo prospěch. Hlavní tým velvyslanců je složen z odborníků z asijského technologického střediska společnosti, držitelů doktorských titulů profesionálně provádí pokusy s kapalným dusíkem. Tento program je přizpůsoben s různými pokusy podle věku studentů a potřeb komunit, a jsou provozovány v bezpečnosti dobrovolníky ze zaměstnanců. V roce 2018 byl tento program rozšířen o střední a západní Čínu.