Zaměstnanecké zdraví a dobrý zdravotní stav

Air Products se zavázala vytvářet prostředí a chování při řízení, které podporuje zdraví, bezpečnost a dobrý stav našich zaměstnanců.

Náš globální tým pro zdraví a dobrý zdravotní stav (Global Health and Wellness Team), složený z globálních zdravotnických odborníků, úzce spolupracuje s našimi organizacemi v oblasti lidských zdrojů a ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, aby zajistil soulad našich globálních standardů s vládními předpisy, včetně témat, jako jsou patogeny přenášené krví, správa lékařských záznamů, reakce na nouzovou situaci, hasičský sbor a záchranu při vstupu do uzavřeného prostoru. Zajišťují také program cestovného lékařství, který pomůže zaměstnancům a rodinným příslušníkům na cestách do zahraničí a spolupracuje s oddělením Global Security, aby měl k dispozici nejnovější a relevantní informace o cestujících.

Náš tým Global Health and Wellness aktivně spolupracuje s našimi týmy krizového řízení na ochraně a podpoře našich zaměstnanců a zařízení během pandemie COVID-19.

Air Products employees are encouraged to participate in fitness and exercise programs.

Zdraví a dobrý stav zaměstnanců je podporován řadou iniciativ:

Jednoúčelová klinika na pracovišti: Na několika venkovských provozech a v dalších místech, kde byla tato potřeba zjištěna, například ve vzdálených oblastech se špatnou zdravotnickou infrastrukturou, náš tým spolupracuje s konstrukčními a provozními týmy na zřízení zdravotnických klinik přizpůsobených potřebám zákazníka.

Vyhodnocení zdravotního stavu a kampaně: Vyhodnocení zdravotních nebezpečí se vyžaduje ve všech našich závodech. Náš tým pro globální zdraví a dobrý zdravotní stav zajišťuje hodnocení a zdravotní instruktáž zaměstnanců, včetně programu pro naše profesionální řidiče Air Products. Každým pádem probíhají po celém světě kampaně zaměřené na povědomí o chřipce a zaměstnancům se na jejich pracovištích poskytují vakcíny proti chřipce.

Ergonomické programy: Náš program zaměřený na ergonomii, dobrý fyzický stav a povědomí o problematice ergonomie (EWE) je dostupný zaměstnancům po celém světě a aktivně řeší veškeré muskuloskeletální bolesti. Mohou konzultovat s dobře informovanými zdravotnickými pracovníky o svém pocitu nepohodlí a osvojí si strategie jeho řízení, urychlení procesu uzdravení a prevenci pokračujícího nepohodlí. Rovněž máme povinné kancelářské ergonomické školení a průzkumy vyhodnocení rizik, které identifikují potenciální ergonomické problémy.

Posilovny a programy: Air Products zaměstnanci jsou motivováni k účasti ve fitness programech a cvičebních programech. Společnost rovněž podporuje měsíční schůzky o bezpečnosti zaměřené na fyzickou kondici, včetně pěších cest, programů pro snížení hmotnosti a zdravotních témat.

Programy v oblasti zdraví a výživy: Podporujeme programy zdravého životního stylu pro různé skupiny a pracoviště zaměstnanců, včetně možností zdravého stravování a nutričních informací.

Služby duševního zdraví: Air Products má Programy pomoci pro zaměstnance (EAP), které jsou dostupné pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky po celém světě s mnoha nabízenými službami zdarma. EAP pomáhají s řadou otázek řízení životního stylu, jako jsou vztahy, rodina, finance, právní záležitosti, stres, konflikty na pracovišti a zneužívání návykových látek. Je k dispozici interní kurz o zvládání stresu, který lze absolvovat volitelně nebo v případech, kdy to vyžadují místní předpisy.