Bezpečnosti

Bezpečnost je ústředním prvkem našeho cíle společnosti být nejbezpečnější, nejrozmanitější a nejziskovější společností vyrábějící průmyslové plyny na světě. Rovněž věříme, že je to morální povinnost. Chceme, aby se naši zaměstnanci vraceli domů ke svým rodinám stejně bezpečně a ve stejném stavu jako při příjezdu do práce.

Naše přesvědčení o bezpečnosti jsme zaváděli již celá desetiletí skrze naše Celkové hodnoty bezpečnosti, což zdůrazňuje, že nic není důležitější než bezpečnost a že dodržování bezpečnosti je podmínkou zaměstnání. Naše stávající vedení postavilo tento silný základ a učinilo z nás ještě bezpečnější společnost.

Meziročně se snažíme zlepšovat bezpečnost našich kolegů, zákazníků a hostitelských komunit. Podpora této filozofie je Air Products globální Zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, což posiluje náš závazek stát se jedničkou na trhu v oblasti výkonu v oblasti bezpečnosti, soustavného zlepšování bezpečnosti s cílem nulového počtu zranění nebo nehod, udržování bezpečných závodů a produktů, řízení bezpečnostních rizik a veřejné sdílení našich bezpečnostních postupů a výsledků. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat naše globální zásady ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Naším cílem je být nejbezpečnější společností vyrábějící průmyslové plyny na světě. Přestože jsme si zvýšili počet úrazů s následnou pracovní neschopností o 63 procent a počet zaznamenaných úrazů o 22 procent od roku 2014, náš výkon v oblasti fiskálního roku 2019 nebyl přijatelný podle standardů Air Products. V roce 2019 došlo bohužel k dvěma smrtelným úrazům u smluvních pracovníků, jeden ve Španělsku a jeden v Brazílii. Byly podniknuty kroky k zajištění toho, aby byla rizika spojená s těmito nehodami identifikována a sdělena.

Safety Performance