Bezp. produktu

Nezbytné pro bezpečnost produktů je zajištění toho, aby zákazníci a ostatní, kteří s našimi výrobky manipulují, měli kompletní bezpečnostní informace. Pro přípravu těchto informací jsme provedli revizi bezpečnosti produktů pro naše komerční produkty. Tyto revize zahrnují charakterizaci přirozených nebezpečí produktů pro životní prostředí a zdraví, posouzení použití produktů a vytvoření akcí řízení pro řešení potenciálních obav. Obdobně náš postupný proces vývoje nových technologií byl použit k identifikaci a řešení potenciálních rizik souvisejících s novými produkty a aplikacemi.

Naše produkty pro velkoobjemové dodávky kapalných / velkoobjemových průmyslových plynů nejsou toxické a lze s nimi bezpečně manipulovat pomocí vhodných postupů, zařízení a školení. Méně než 2 % tržeb společnosti pocházejí z prodeje toxických látek.

Bezpečnostní informace z hodnocení bezpečnosti našich produktů jsou uvedeny v části bezpečnostní listy (SDS), které jsou primárním prostředkem pro předávání informací o nebezpečí. Rovněž sdílíme nebezpečí související s produkty prostřednictvím štítků, které jsou v souladu s globálně harmonizovaným systémem (GHS), a také prostřednictvím interně vyvinutých školení zákazníků. Ve fiskálním roce 2019 jsme obdrželi $300 administrativní pokutu týkající se bezpečnosti produktů.

REACH a Globální předpisy o výrobcích

Air Products dokončil registraci pro všechny požadované látky podle legislativy EU REACH (Registrace, vyhodnocení a autorizace chemických látek) zajistila, aby všechny produkty a hlavní suroviny zůstaly na inventáři kontroly toxických látek v USA (TSCA) v rámci nedávného úsilí modernizace provedené US EPA; a registruje požadované látky podle nařízení REACH Korea a Tchaj-wan REACH. Rovněž se připravujeme na nové požadavky na ohlašování informací v Evropském středisku pro kontrolu toxických látek v EU s čekajícími termíny pro rok 2020 a 2021.

GHS

Poskytujeme jasné a srozumitelné pokyny pro bezpečné používání a manipulaci s našimi produkty, které všechny odpovídají našim vlastním požadavkům a státním předpisům týkajícím se informací o přenosu nebezpečí, konkrétně katalogových listů a štítků. Dokončili jsme implementaci globálního harmonizovaného systému (GHS) pro definici, klasifikaci a konzistentní sdělování chemických nebezpečí a bezpečnostních informací.

Školení o bezpečnosti produktů

Air Products nabízí našim zákazníkům školení o bezpečnosti. Témata školení se liší od obecné bezpečnosti stlačených plynů po bezpečnost specifickou pro daný výrobek. Toto školení si můžete domluvit s kontaktem na svého obchodního zástupce. Pokud si nejste jisti, kdo je váš obchodní zástupce, zavolejte naší organizaci zákaznických služeb na adrese 800-224-2724 a rádi vám s vaším zástupcem pomohou.

Systém reakce při nehodě

Pokud potřebujete pomoc týkající se plynů a vybavení Air Products, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu:

str .800-523-9374 (Kontinentální USA a Portoriko)
str. 610-481-7711 (Další místa)