Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Seifi Ghasemi

Zpráva předsedy, prezidenta a CEO

Během roku 2020 a pokračováním tohoto textu čelil svět jedinečným výzvám pandemie COVID-19. Chtěl bych poděkovat talentovanému, odhodlanému a oddanému týmu Air Products za to, že neúnavně pracuje na bezpečném provozu našich 750 + výrobních závodů, zásobuje zákazníky nezbytnými průmyslovými plyny a realizuje globální megaprojekty, které umožňují přechod k budoucnosti čistší energie.

Přechod je skutečný. Došlo k zásadnímu posunu v názorech veřejnosti, že se změny klimatu skutečně musí čelit. Vlády a podniky přijímají rámce pro tento posun. Prostřednictvím Air Products podnikání v oblasti průmyslových plynů naši zákazníci napříč desítkami průmyslových odvětví snižují spotřebu energie, zvyšují produktivitu a snižují emise. Ve skutečnosti v roce 2020 celkové emise CO₂e, kterým se zákazník nevyhnul, činily 72 milionů tun, neboli trojnásobku emisí CO₂. Společnost Air Products mezitím podporuje udržitelný růst budováním, vlastnictvím a provozem největších projektů zplyňování, zachytávání uhlíku a vodíku na světě. To zahrnuje naše $3 investice ve výši 7 miliard dolarů v NEOM při výrobě a dodávce bezuhlíkového vodíku do motorových autobusů a nákladních vozidel do roku 2025.

Jednoduše řečeno, udržitelnost je naše strategie růstu na adrese Air Products. Udržitelnost vytváří naše příležitosti k růstu a naše příležitosti k růstu podporují naše cíle a zaměření na udržitelnost.

Stanovení a dosažení smysluplných cílů

Po úspěšném splnění řady cílů pro udržitelnost do roku 2020 jsme stanovili nové cíle, o nichž se můžete dočíst v této zprávě. Jedním z klíčových závazků je cíl snížit uhlíkovou náročnost „Third by '30“, který se zaměřuje na snížení emisí CO₂ ve vztahu k množství energie, kterou dodáváme do světa. Cíl je zcela v souladu s naší obchodní strategií, je krátkodobý a měřitelný a činí nás zodpovědnými za dodávky.

Jako vždy chceme v bezpečnostním průmyslu v odvětví průmyslových plynů i nadále zaujmout přední místo. Rovněž řídíme kulturu rozmanitosti, začlenění a sounáležitosti, kde naši lidé skutečně cítí, že patří a na čem záleží. Ke konci tohoto roku si Air Products stanovila cíl dosáhnout do roku 2025 nejméně 28% zastoupení žen po celém světě a nejméně 20% menšinového zastoupení v USA v naší profesní a manažerské populaci. To je v souladu s naším vyšším účelem, kterým je sdružovat lidi a mít smysluplné kontakty pro spolupráci a inovace řešení světových energetických a ekologických problémů.

Máme sní o budoucnosti a svým jednáním uskutečňujeme svůj sen. Mohu vás ujistit o našem neustálém závazku a odhodlání stát spolu a pracovat společně, abys změnil náš svět.

Děkujeme, že jste si udělali čas a dozvěděli se více o Air Products úsilí, plánech a úspěších v oblasti udržitelnosti, a jako vždy si vážíme vašeho zájmu o naši společnost.

Seifi Ghasemi

Seifi Ghasemi
Předseda, prezident a generální ředitel společnosti Air Products