Úspora energie a efektivita

Spotřeba energie je nejdůležitější proměnná v nákladech na naše výrobní procesy. Pečlivě sledujeme a řídíme nákupy energie. Naše programy zachování se zaměřují na neustálé zlepšování energetické účinnosti napříč našimi závody, zejména většími závody.

Naše celková spotřeba energie v roce 2019 byla 52,5 TWh, což představuje 5% nárůst od roku 2018. Tento nárůst byl výsledkem našeho růstu, který byl tažen rostoucími společenskými požadavky a požadavky zákazníků, zejména v Asii. Současně jsme pokračovali ve snižování náročnosti využití energie pro naše operace a při spotřebě produktů, které naši zákazníci potřebují, využívali úměrně méně energie.

Naše jednotky ASU překročily svůj cíl v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a dosáhly zlepšení energetické náročnosti o 3,7 %. Provoz společnosti HyCO se od roku 2015 zlepšil o 0,9 %. * Tyto úspěchy byly realizovány díky vyššímu využití závodu, vyšší výrobě v nové, větší a další efektivních závodů a stovek projektů na zlepšení závodů, které zahrnují změny vybavení a výrobních procesů.

 

 

 

 

 

*Cíle intenzity jsou konfigurovány jako poměr hodnoty roku hlášení (2019) (tj. Energie, emise nebo voda) k produkci roku výroby děleno poměrem hodnoty hodnoty výroby v našem základním roce (2015). Použití poměru umožňuje, aby hlášené výsledky byly bezrozměrové a chrání důvěrná výrobní data.