Porozumění naší stopě

Produktivita uhlíku je měřítkem toho, jak velká hodnota se generuje ze spotřeby energie. Pracujeme na zlepšení naší produktivity uhlíku prostřednictvím několika mechanismů, mimo jiné: zlepšení energetické účinnosti našich výrobních procesů a distribuce produktů; zvýšení našeho využívání obnovitelné energie, hledání příležitostí pro další nasazení našich technologií a odborných znalostí v oblasti zachytávání uhlíku; a umožníme našim zákazníkům a jejich následným uživatelům vyhnout se emisím CO₂. Níže vidíme zlepšení produktivity uhlíku za rok 2019 (v porovnání se stavem roku 2015).

Naše přímé (rozsah 1) a nepřímé (rozsah 2) CO₂ emise se vztahují k energii, kterou spotřebujeme. V roce 2019 dosáhly naše skleníkové plyny spadající do rozsahu 1 emise skleníkových plynů, které jsou primárně z našich operací HyCO, 16,6 milionu tun, což představuje 1% nárůst oproti předchozímu roku. Naše emise v rámci rozsahu 2, které jsou z velké části způsobeny elektřinou a párou spotřebovanou v jednotkách ASU, činily v roce 2019 10,6 milionu tun, což byl nárůst o 4 % oproti roku 2018. Na základě intenzity se naše emise v rozsahu 1 a 2 zlepšily o 2,3 % díky zlepšení energetické účinnosti a splnili jsme náš cíl týkající se intenzity emisí skleníkových plynů pro rok 2020. Naše emise z rozsahu 3 3 dosáhly 6,6 milionu tun.

Stejně jako v předchozích letech byly údaje o emisích CO₂ externě ověřeny WSP, poskytovatelem služeb v oblasti řízení a konzultací.

Scope 1 and 2

Efektivnost vozového parku

Během posledních několika let jsme provedli několik investic do zlepšení efektivity vozového parku, snížení spotřeby paliva a emisí CO₂. To zahrnovalo výměnu 30 % našich severoamerických traktorů, 65 % našeho vozového parku ve Velké Británii nízkoenergetickými traktory vyhovující normě Euro 6 a výměnu dalších traktorů v Belgii, Francii a Nizozemsku. Vylepšení také zahrnovala vyšší užitečná zatížení některých vozidel, která zvýšila tuny produktů expedovaných podle vzdálenosti a palivovou úspornost. Dosáhli jsme cíle efektivnosti distribuce.