Ochrana vod

Air Products nemůže provozovat své závody bez dostatečného zásobování vodou. Tato realita nás nutí být dobrými správci vody. Voda používáme především k chlazení, k výrobě vodíku pomocí procesu reformace parního metanu (SMR) a k dodávce páry a vody našim zákazníkům. Pára je vedlejší produkt našich SMR a má významnou výhodu v energetické účinnosti a související přínos pro životní prostředí ve srovnání s párou vyráběnou z kotlů. Díky těmto účelům je naše spotřeba vody úzce spjata s spotřebou energie. Z tohoto důvodu mohou i voda zlepšit energetickou účinnost.

Voda se také používá pro bezpečnostní systémy (např. Hašení požáru) a čištění. Významně jsme zvýšili účinnost hospodaření s vodou díky identifikaci závodů, které spotřebovávají více vody na jednotku výroby, než u podobných závodů, prováděním hodnocení v těchto závodech pro identifikaci příležitostí k zachování a provedením příslušných změn v závodech. Mnohé z našich opatření na zachování vody byly v našich závodech vylepšeny provozem chladicích věží a změněny na recyklovanou šedou vodu. Ke snížení spotřeby vody jsme použili i chlazení vzduchem.

I nadále používáme recyklovanou vodu, zejména v jižní Kalifornii, ke snížení naší spotřeby sladké vody. Spolupráce s průmyslovými sousedy a společnými podniky umožnila tuto recyklaci. Ve všech našich závodech odhadujeme, že v roce 2019 bylo 9 % naší vody z recyklovaných zdrojů.

V roce 2016 si společnost Air Products stanovila cíl snížit spotřebu vody na indexované bázi do roku 2020 o 5 % oproti roku 2015. Tento cíl jsme dosáhli v roce 2017 a v následujících letech jsme pokračovali ve zvyšování efektivity hospodaření s vodou, čímž jsme v roce 2019 snížili naši intenzitu vody o 7 %, což je oproti základnímu roku celkové snížení o 26 %.

Naše spotřeba vody se v absolutním měřítku snížila na 15,8 miliardy galonův roce 2019 v důsledku vyšší recyklace vody.

Water Consumed