Řízení udržitelnosti

Cíl snížení emisí CO₂ pro „třetí do roku30“ “

Air Products se zavázal snížit naši intenzitu emisí oxidu uhličitého (CO₂) (kg CO₂ / MM BTU) o jednu třetinu do roku 2030 ze základu pro rok 2015. Očekáváme, že tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím kombinace přístupů, včetně projektů zachytávání uhlíku; nízkouhlíkové a bezuhlíkové projekty; úsilí o provozní dokonalosti; a zvýšené využívání obnovitelné energie.

Naše společnost má dobré výsledky v plnění a překračování vlastních závazků v oblasti udržitelnosti. Cíl snížení intenzity CO Third „třetí do roku“ 30) je v souladu s obchodní strategií Air Products a vyšším účelem, kdy jsou zaměstnanci po celém světě nuceni spolupracovat a inovovat řešení významných energetických a ekologických problémů.
Air Products Announces

Cíle pro globální zastoupení žen a menšin v USA

V rámci Air Products stanoveného cíle být nejrozmanitější společností vyrábějící průmyslové plyny na světě podnikáme další měřitelný a transparentní krok k dosažení tohoto cíle s novými cíli pro další zvýšení podílu žen a menšin v profesních a manažerských pozicích. Do roku 2025 se společnost Air Products zaměřuje na dosažení nejméně 28 procent zastoupení žen v profesionální a manažerské populaci na celém světě a nejméně 20 procent zastoupení menšin v téže populaci ve Spojených státech. Tato opatření se zvyšují od zastoupení 25 procent, respektive 17 procent (do roku 2020). 

Abychom dosáhli tohoto pracovního prostředí podporujícího začlenění, Air Products má strategii rozmanitosti, začlenění a začlenění, která se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: získávání a přijímání rozmanitých talentů; rozvoj rozmanitých talentů; rozvíjení odpovědnosti a zapojení vedoucích pracovníků; a podporu kultury začlenění. 
Goals for Diversity in Professional and Managerial Roles

Cíle udržitelnosti pro rok 2020

V roce 2016 si společnost Air Products stanovila cíle udržitelnosti napříč všemi aspekty našeho rámce udržitelnosti „růst – ochrana – péče“. Tento proces byl dokončen na základě zpětné vazby od klíčových zainteresovaných stran a identifikace našich priorit v oblasti udržitelnosti. V roce 2019 jsme pokračovali v dobrém pokroku v plnění těchto cílů. S blížícím se koncem roku 2020 stanovujeme nový soubor cílů udržitelnosti.

Grow • Conserve • Care