Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Holding the World up

Naše cíle a strategie

Air Products vyšším účelem je shromáždit lidi
Spolupracovat a inovovat řešení pro většinu světa
Významné výzvy v oblasti udržitelnosti energetiky a životního prostředí.


Svůj záměr plníme prostřednictvím naší obchodní strategie a našeho úsilí chránit životní prostředí a starat se o naše investory. To jsou základní koncepty našeho udržitelného růstu - zachování a péče.

Udržitelnost je součástí naší obchodní strategie, která se zaměřuje na zásobování energií, životní prostředí a rozvíjející se trhy. Naše strategie je prokazována prostřednictvím produktů, technologií a služeb, které nabízíme, a projektů, které realizujeme. Naše produkty a technologie jsou podporovány našimi inovačními schopnostmi a naší touhou spolupracovat na skutečných řešeních pro naše zákazníky i svět. Naší hlavní kompetencí je naše schopnost vyvíjet, realizovat, vlastnit a provozovat složitá procesní zařízení, která mohou transformovat místní ekonomiky.

Průmyslové plyny - nepostradatelné pro moderní způsob života

Průmyslové plyny se používají k výrobě materiálů, které se dostávají do našich domovů a podniků, automobilů a paliv, zdravotnictví, potravin a dalších materiálů. Jejich použití rovněž pomáhá společnostem v mnoha průmyslových odvětvích zlepšit výnosy, snížit spotřebu energie a snížit emise.

Například kyslíko-palivové hořáky naší společnosti umožňují výrobcům skla a kovů efektivně využívat kyslík ve svých výrobních procesech, čímž snižují spotřebu paliva a emise oxidů dusíku (NOx). Naše plyny a technologie naší společnosti rovněž přispívají do oběhového hospodářství tím, že umožňují využití nebo recyklaci zdrojů a snižují emise do životního prostředí.

Jako největší dodavatel vodíku na světě dodáváme ropným rafinériím obrovská množství vodíku, abychom snížili obsah síry a umožnili výrobu čistěji spalovaných benzínových a naftových paliv, což významně snižuje emise vozidel od lidí po celém světě. Jsme rovněž jedničkou v oblasti vodíku v oblasti infrastruktury pro mobilitu a čerpání paliva a rovněž podporujeme ekonomiku vodíku a přechod na energii v mnoha globálních regionech. Kromě toho si i nadále udržujeme přední pozici v zařízeních na zkapalněný zemní plyn, čisticích zařízení vzduchu a zařízeních pro regeneraci a čištění uhlovodíků.

Řešení světové poptávky po čisté energii a materiálech

Technologie naší společnosti pro zplyňování, zachytávání uhlíku a vodík pro mobilitu a energetickou transformaci nás staví do centra jedné z největších současných globálních výzev a příležitostí: řešení světové potřeby čisté energie a materiálů a zároveň snížení dopadů na životní prostředí. Výsledkem je, že vyvíjíme a dodáváme některé z největších a nejsložitějších projektů v historii společnosti Air Products, přičemž plníme naše základní hodnoty bezpečnosti a integrity a poskytujeme svým zákazníkům spolehlivost a provozní dokonalost.

Zplyňování
Považujeme zplyňování za jeden z mnoha nástrojů nezbytných pro pomoc zemím a zákazníkům splnit rostoucí poptávku po čistších a udržitelných chemikáliích a materiálech. Air Products, která využívá své přední technologie zplyňování v rámci projektů světové úrovně, podporuje rozvoj po celém světě tím, že přímo a nepřímo roste místní ekonomika a umožňuje bohaté množství místních zdrojů přeměnit na vysoce cenné chemikálie a materiály.

Zachytávání uhlíku
Snížení uhlíkové stopy je hlavní součástí strategie růstu a cílů Air Products. Zachytávání uhlíku považujeme za nezbytný a vysoce účinný způsob řešení klimatických změn a za nezbytný předpoklad dosažení pařížských cílů v oblasti změny klimatu i mimo ně. Současně chápeme, že implementace zachytávání uhlíku vyžaduje podpůrné zásady, příznivou ekonomiku projektu a silné partnerství s vládami a našimi zákazníky.

Vodík pro mobilitu
Společnost Air Products, největší světový výrobce vodíku, má zkušenosti v celém hodnotovém řetězci vodíku. Máme schopnost a know-how pro výrobu vodíku všemi dostupnými způsoby výroby a pro distribuci a distribuci tohoto stále důležitějšího paliva. Předpokládáme, že vodík bude hrát stále významnější roli v plnění potřeb společnosti na udržitelnou přepravu, zejména u těžkých nákladních vozidel, kde vodík v porovnání s jinými technologiemi vyniká.