logo Go to Home Page

PRISM Membránová separace plynů

Obchodní jednotka PRISM Membranes vyvíjí, vyrábí a prodává membránové separátory plynu. Tato skupina byla průkopníkem membránové separace plynů pro komerční použití. První projekty byly uvedeny do provozu v roce 1977 a komercializace v plném měřítku proběhla v roce 1979. Jedinečná výrobní linka membránových zařízení se nachází v Saint Louis ve státě Missouri s pobočkami a podporou prodeje po celém světě včetně Norska a Permea China Limited .

V současnosti PRISM Membranes vyrábí separátory s několika možnostmi uplatnění, včetně separace plynů dusík/kyslík, vysoušení vzduchu, zušlechťování bioplynu a mnoho dalších. Zavádíme nové technologie pro zvýšení efektivity a splnění požadavků měnícího se trhu.

Jak fungují membránové separátory

Každý membránový separátor obsahuje tisíce asymetrických dutých vláken, která fungují jako molekulární filtr. Když vysokotlaké plynné směsi vstoupí do separátoru, složky plynu se rozdělí v důsledku selektivního prostupování. Rychlé plyny (např. kyslík) snadno prostupují stěnou membrány a vystupují bočním otvorem. Pomalé plyny (např. dusík) obtížně procházejí stěnou membrány a procházejí otvorem vlákna, který vystupuje na konci vnější separátoru.

Membránové separátory PRISM jsou k dispozici ve dvou kanálech:

Ujednání o výrobě originálního vybavení (OEM)

Tato celosvětová síť prodejců s přidanou hodnotou integruje membránové separátory PRISM do systémů pro různé aplikace, od konzervace potravin až po vzduch pro potápění.

Skupina inženýrských systémů Air Products

Tyto kompletně sestavené membránové systémy jsou vyrobeny podle nejvyšších technických klasifikací a jsou to stejné systémy s dusíkovou membránou, které používáme i v našich zařízeních.

Máte zájem o membrány PRISM pro váš systém?

Naši odborníci na obchodní rozvoj jsou v pohotovosti a jsou připraveni vám pomoci.

KONTAKTUJTE NÁS

Výhody membrán PRISM

Ať již rozdělujete vzduch pro vysoce čistý proud dusíku, nebo přeměňujete bioplyn na použitelný metan, náš tým Membrány PRISM vám může pomoci rozhodnout, zda stávající komerční membrána dokáže splnit vaše očekávání nebo zda lze poskytnout vlastní design.

Osvědčeno v praxi v celé řadě aplikací

Významné úspory oproti jiným technologiím

Snadno rozšiřitelné systémy

Lehké a kompaktní

Minimální údržba membrán a systémů

Žádné pohyblivé díly

Ideální pro odlehlá místa

Často kladené otázky

"Poškodí membrány PRISM kapalná voda a olej?"
Kapalná voda membrány PRISM trvale nepoškodí. Výkon membrány lze obnovit prouděním teplého suchého vzduchu přes membránu do odstranění veškeré kapalné vody. Na membrány nemají vliv olejové páry v přívodním proudu, trvale je však poškozuje kapalný olej vstupující nebo kondenzující v membráně.

Interested in Membrane Solutions?

Please complete the short form below and we will get back to you quickly. If you require immediate assistance, please contact us at 314-995-3300.