Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Elektronika| Analytické laboratoře, výzkum a věda| Voda a čištění odpadních vod| Tepelné zpracování| Volný čas a pohostinnost| Chemické zpracování| Biotechnologie| Zkapalňování zemního plynu (LNG)| Biologické vědy| Kovovýroba

Modernizace výroby bioplynu

Použití membránových separátorů PRISM

Bioplyn vzniká při rozpadu organických materiálů. a uvolňují metan a oxid uhličitý. Kontrolované procesy, podobně jako anaerobní vyhnívací zařízení nebo sběrné laguny, shromažďují tento bioplyn, který se čistí, aby se odstranil CO₂ a další inertní plyny, přičemž se vytváří čištěný proud biometanu.

Často kladené otázky

Mají membrány PRISM záruku?

Společnost Air Products obvykle poskytuje standardní záruku na výkon po dobu jednoho roku od spuštění nebo osmnáct měsíců od data nákupu za předpokladu, že membrána a vybavení byly náležitě používány a udržovány. U preferovaných partnerů může být záruka prodloužena.