Integra® Quick-Fit

Čištění systému

Před zapálením hořáku vyčistěte samostatně každou hadici, aby se v odpovídající hadici nacházel pouze kyslík nebo pouze acetylen, a po pročištění hadic zavřete odpovídající ventily hořáku. Tento postup provádějte na dobře větraném místě mimo jakýkoli zdroj iniciace hoření /např. otevřeného plamene. Je naprosto zásadní, aby postup čištění systému plynu proběhl po každém období bylo mimo provoz.

Zapalování

Zapalte hořák a nastavte jej dle pokynů výrobce. Za tímto účelem je doporučeno používat jiskrový zapalovač nebo zapalovací plamen. Jakýkoli náznak netěsností, změny dodávky plynu, nedostatečného hoření plamene nebo nesprávného tvaru plamene vyžaduje uzavření zařízení a ukončení práce s tímto zařízením až do nápravy problému. Nedaří-li se hořák ihned zapálit, je třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo ke vniku požáru nebo výbuchu v důsledku úniku nadměrného množství nespáleného plynu do atmosféry.

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatečné informace

Bezpecnostní list – acetylen
(Air Products)
Download PDF (8 MB)

CATP (Ceská asociace technických plynu)
ČATP (Česká asociace technických plynů) →

Dokumenty EIGA (Evropské asociace technických plynů): "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Safety Information 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Safety Info 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA site →

Tiskoviny

Láhev INTEGRA®
kyslík a acetylene
Download PDF (383 KB)

Přenosná lahev Integra®
Download PDF (276 KB)