logo Go to Home Page

Vodíková mobilita: budujeme udržitelnější budoucnost

DALŠÍ INFORMACE

Vytváříme čistší a zelenější budoucnost s ISO 26000

Společnost Air Products se v rámci celé evropské průmyslové skupiny řídí normou ISO 26000, čímž prokazuje svůj závazek vytvářet čistší budoucnost a postupovat při tom odpovědně.
DALŠÍ INFORMACE

Vodíková mobilita: Vodík pro čistší budoucnost

Společnost Air Products si v rámci snahy o snižování dopadů na životní prostředí klade za cíl reagovat na celosvětovou potřebu čisté energie a materiálů. Vodík je klíčem k úspěšnému zvládnutí těchto výzev a naše řešení H2fM® Hydrogen for Mobility pokrývá celý řetězec distribuce vodíku.

Tvorba čistší budoucnosti vyžaduje know-how a investice v kombinaci inovacemi. Naše technologie, zkušenosti, silný kapitál a vysoké ambice nám dávají skvělou výchozí pozici být klíčovým hráčem v zavádění vodíkových technologií v celosvětovém měřítku.

DALŠÍ INFORMACE