logo Go to Home Page

Strategická technologická partnerství

Naším posláním je dosahovat růstu a konkurenceschopnosti v oblasti nákladů identifikací, vývojem a integrací externích technologií prostřednictvím nákupu technologií, společných podniků, projektů výzkumu a vývoje založených na spolupráci a licencování s potenciálními průmyslovými, státními a univerzitními partnery.

Mezi tyto globální aliance patří partneři s technologiemi, z nichž mohou těžit Air Products, a ti, pro které naše řešení nabízených produktů nebo technologické znalosti mohou poskytnout řešení. Náš tým STP slouží jako spojení mezi hlavními technologickými skupinami Air Products a různými externími subjekty. Snažíme se vytvářet nové příležitosti k růstu s jasnou cestou na komerční trhy využíváním externích technologií a procesů způsobem, který je v souladu se strategií růstu našeho podniku.

Barry Herzog

Global Head, Strategic Technology partnerství

"Intenzita výzkumu a vývoje v různých průmyslových odvětvích převyšuje růst příjmů. Společnost Air Products nyní více než kdy jindy věří, že technologické inovace prostřednictvím partnerství jsou zásadní a strategickou součástí našeho úspěchu."

Partnerské zájmy

Společnost Air Products se zavázala vyvíjet a zavádět nejlepší technologie ve své třídě, které udržují nás i naše klienty na špičce. Stejně tak jsme odhodláni k těmto inovacím přistupovat kdekoliv – ve všech částech světa a v mnoha oborech. Pokud jste přesvědčeni, že vaše technologie může být pro Air Products užitečným majetkem nebo vám některá z našich technologií poskytne výhodu, vítáme příležitost ke spolupráci.
Zjistěte více

Máte zájem o spolupráci s námi?

KONTAKTUJTE NÁS

Seznamte se s naším týmem technologických partnerství.

Seznamte se s týmem