Strategická technologická partnerství

Naším posláním je dosahovat růstu a konkurenceschopnosti v oblasti nákladů identifikací, vývojem a integrací externích technologií prostřednictvím nákupu technologií, společných podniků, projektů výzkumu a vývoje založených na spolupráci a licencování s potenciálními průmyslovými, státními a univerzitními partnery.

Mezi tyto globální aliance patří partneři s technologiemi, z nichž mohou těžit Air Products, a ti, pro které naše řešení nabízených produktů nebo technologické znalosti mohou poskytnout řešení. Náš tým STP slouží jako spojení mezi hlavními technologickými skupinami Air Products a různými externími subjekty. Snažíme se vytvářet nové příležitosti k růstu s jasnou cestou na komerční trhy využíváním externích technologií a procesů způsobem, který je v souladu se strategií růstu našeho podniku.