logo Go to Home Page

Rozmanitost a začlenění

Jednotlivě silní, společně mocní

Air Products spojuje talentované lidi s cílem vyvinout inovativní řešení problémů, kterým čelíme my, naši zákazníci a náš svět. To je součástí našeho vyššího poslání, stejně jako vytváření prvotřídní společnosti, kde lidé patří, jsou důležité a rádi přicházejí do práce. Jsou hrdí na to, co dělají.

Náš minulý i budoucí úspěch závisí na podpoře spolupráce mezi lidmi z různých kultur a prostředí. Do oblasti Air Products expandujeme po celém světě růstem v nových geografických oblastech. Jak rosteme v nových regionech světa, přinášíme s sebou naši rozmanitost a hodnoty začlenění do oblastí, kde se společenská role menšin a žen stále vyvíjí.

Message from Seifi Ghasemi:

We stand together against the disease of racism.

We stand together against the malady of hate.

We stand together in our shared humanity and equality.

We stand together on the fundamental right of every person to be treated with dignity and respect.

We stand together.

Diversity in Professional and Managerial Roles | Women (Global)-Baseline 25%, Goal 28% by 2025 2025 | Minority (US)-Baseline 17%, Goal 30% by 2025
*Air Products achieved its initial 20 percent goal set in October 2020 for minority representation in U.S. professional and managerial roles and in November 2021 set a new goal of 30 percent representation in these roles by 2025.

Cíle pro globální žena a USA Menšinové reprezentace

V říjnu 2020 si společnost Air Products stanovila cíl dosáhnout alespoň 28% zastoupení žen v profesních a manažerských pozicích po celém světě a alespoň 20% menšinového zastoupení u stejné populace v USA do fiskálního roku 2025. Tyto cíle odrážejí nárůsty z 25% na 17 % zastoupení (základní hodnota pro rok 2020), v tomto pořadí.

Air Products, který dosáhl našeho cíle zastoupení v USA v oblasti menšin v roce 2021, si stanovil nový ambiciózní cíl, kterým je dosáhnout do roku 2025 zastoupení 30% menšin v USA v cílených pozicích.

Air Products se zavázala budovat silnou kulturu začlenění, v níž všichni zaměstnanci vědí, že patří a záleží na nich, a budeme i nadále hlásit pokrok v plnění těchto cílů.

Najděte své místo na Air Products.

Navštivte naši stránku Zaměstnání, kde naleznete volné pracovní pozice a zjistíte, jaké to je pracovat na Air Products očima a hlasy našich zaměstnanců.

KARIÉRA

Creating a Diverse Workforce

Our higher purpose goes beyond just delivering superior financial performance. Our higher purpose includes bringing people from all walks of life together to collaborate and innovate solutions to the world’s most significant energy and environmental sustainability challenges. 

Ocenění rozmanitosti

Air Products bude nejbezpečnější, nejrozmanitější, a nejziskovější společnost v oblasti průmyslových plynů na světě, která svým zákazníkům poskytuje vynikající služby.

Cíle v oblasti rozmanitosti
Reflektují místa, kde podnikáme, a plně uplatňují diverzitu dostupných talentů. Do roku 2025 se Air Products zaměří na dosažení:

  1. Nejméně 28% zastoupení žen v profesionální a manažerské populaci po celém světě. 
  2. 30% menšinového zastoupení ve stejné populaci v USA. 

Cíle inkluze
Uplatňovat zásady inkluzivního leadershipu abychom podpořili otevřené pracovní prostředí, které podněcuje k diverzitnímu myšlení a kde zaměstnanci mohou volně sdílet své názory.

KULTIVACE KULTURY ZAČLENĚNÍ

„Potřebujeme vytvořit atmosféru respektu pro všechny bez ohledu na to, odkud pocházejí. Pokud najmete zaměstnance, kteří vypadají jako vy, mluvíte jako vy a přemýšlíte jako vy, jak najdete jedinečnou perspektivu? Jak byste se postavili proti současnému stavu, kdyby všichni v týmu viděli svět stejně? “

- Seifi Ghasemi, předseda, prezident a CEO

Zapojování zaměstnanců a budování komunit

Spolupracujeme s organizacemi, které podporují rozmanité talenty, abychom inspirovali budoucí vědce, inženýry a kvalifikované technické pracovníky k vytvoření rozmanitého potrubí dnes i do budoucna. 
ZJISTĚTE VÍCE