logo Go to Home Page

Špičková inovace

Air Products byl průkopníkem koncepce výroby a prodeje průmyslových plynů v roce 1940. Tato revoluční myšlenka nejen otevřela naši společnost, ale spustila i průmysl průmyslových plynů, který dnes známe. 

Od té doby jsme si vybudovali pověst díky naší inovativní kultuře, provozní dokonalosti a závazku k bezpečnosti a životnímu prostředí. Úkoly zítřka vyžadují rozmanité myšlení, aplikace a odborné znalosti v oblasti megaprojektů a ducha spolupráce. Naši nadšení a talentovaní zaměstnanci se s touto výzvou každý den vyrovnávají vytvářením inovativních řešení, která jsou přínosem pro naše zákazníky i náš svět.

Zobrazit odborné znalosti o megaprojektech

Dr. Samir Serhan

Výkonný viceprezident a provozní ředitel

“Technologické inovace jsou jádrem všeho, co děláme. V Air Products máme tradici dokonalosti vybudovanou vysoce výkonnou organizací lidí, která neustále usiluje o nalezení řešení, která znamenají změnu pro naše zákazníky a náš svět."

Dokonalost ve velkých projektech umožněná inovacemi

Náš tým neustále prokazuje svou schopnost provádět největší a nejsložitější projekty v historii společnosti Air Products, úspěšně dokončující megaprojekty po celém světě se silným zaměřením na bezpečnost a výkon.

Během uplynulého roku jsme dosáhli kritického milníku v našem komplexu jednotek pro dělení vzduchu Saudská Arábie, kde tým dosáhl 25 milionů člověkohodin odpracovaných bez úrazu v důsledku ztráty času. Dokončili jsme také první rok provozu velkého komplexu průmyslových plynů pro rafinérii BPCI v indickém Koči, kde byl vybudován komplex vyžadující 10 milionů pracovních hodin, v němž rovněž došlo k nulové bezpečnosti.

Kromě toho jsme úspěšně uvedli do provozu jednotku pro dělení vzduchu Lu'an a společný podnik zplyňovacího zařízení v Číně, která zajišťuje dodávku syntetického plynu pro společnost Lu'an pro jejich chemickou výrobu, a otevřeli jsme nový prvotřídní reformátor páry pro metan v Texasu, která poskytuje oxid uhelnatý a vodík společnosti Covestro a dalším zákazníkům v rámci naší potrubní sítě na pobřeží USA.

Rotoflow poskytuje možnosti využití turbodmychadel po celém světě

Jako společnost Rotoflow, která je průkopníkem i lídrem v technologii turboexpandérů, přináší novou úroveň odborných znalostí v oblasti konstrukce, výstavby a podpory kriticky důležitých turbín pro výrobu uhlovodíků, LNG, petrochemických plynů a průmyslových plynů.

Jedná se o jediný výrobce OEM, který vyrábí i provozuje strojní zařízení, a známe vybavení a procesy. Tento jedinečný přístup k provozním datům a výsledkům umožňuje společnosti Rotoflow průběžně začleňovat tuto zpětnou vazbu a znalosti do konstrukce našeho stroje pro zajištění trvalé spolehlivosti, bezpečnosti a hodnoty.

O SPOLEČNOSTI ROTOFLOW

Historie odlišené inovace

Naše týmy aplikačních technologií po celém světě se zaměřují na vytváření nových hodnot pro naše zákazníky prostřednictvím inovativních a udržitelných nabídek, které jim pomáhají zlepšovat produktivitu, kvalitu a bezpečnost jejich procesů při současném snížení nákladů a dopadu na životní prostředí.

Kryogenní zpracování potravin

Naše kryogenní mrazicí tunely a vstřikovací systémy Freshline® využívají rychlého chlazení dusíku a oxidu uhličitého k tomu, aby poskytly zpracovatelům potravin efektivní, hygienická, spolehlivá a nákladově efektivní řešení mražení a chlazení.

Kyslíko-palivové spalování

Náš kyslíko-palivový hořák Cleanfire® HRx pro vyšší kvalitu výroby skla a zařízení pro přechodný ohřev Cleanfire® pro rovnoměrnější ohřev v plamenných pecích jsou nedávnými příklady našich pokračujících špičkových technologií kyslíko-palivového spalování v oboru.

Tepelné zpracování

Náš inovativní snímač hustoty plynu umožňuje spolehlivé a nenákladné sledování atmosfér pecí zákazníků při různých procesech tepelného zpracování.

Laboratoř reakce vodíku

Naše laboratoř týkající se reakcí s vodíkem umožňuje zákazníkům na trhu opětovného zpracování použitých olejů, výroby směsí a obnovitelné nafty optimalizovat jejich stávající procesy čištění vodíkem a dosahovat vyšších výnosů, lepší kvality a optimalizovaného využití plynu.

Electronics Packaging

Naše nová technologie příslušenství pro upevnění elektronů umožňuje zákazníkům používajícím balení elektroniky eliminovat použití chemických tavidel a čištění destiček pomocí procesu redukce vodíku bez tavidla.

Monitorování a řízení procesu

Naše pokročilé monitorování, řízení procesů a poradenské služby využívají vývoj snímačů, průmyslový internet věcí a analytickou analýzu dat, která zákazníkům pomáhá řídit procesy nejefektivněji a snižuje neplánované prostoje.

Nalezení nových zdrojů helia

Náš jedinečný závod na výrobu helia se nachází v Doe Canyonu v americkém státě New York a využívá nejmodernější technologie pro extrakci a výrobu helia. Air Products vytahuje hélium z proudu plynu a vrací oxid uhličitý do CO2 Kinder Morgan pro jeho zamýšlené použití při intenzivnější regeneraci oleje (EOR). Kinder Morgan CO2 dodává tento oxid uhličitý do Permské pánve v západním Texasu, kde se používá pro EOR.

Air Products Závod na výrobu helia doe Canyon je jedinou továrnou na světě, která odebírá helium z proudu plynu tvořeného primárně oxidem uhličitým. Hélium z tohoto závodu posiluje a diverzifikuje náš dodavatelský řetězec pro helium a dále umožňuje spolehlivé dodání produktu našim zákazníkům po celém světě.

Naše digitální strategie

Inovativní využívání dat a technologií je základem naší dlouhodobé konkurenceschopnosti. Používáme je jako motor pro zvýšení bezpečnosti, jednoduchosti, rychlosti a sebedůvěry a pro dosažení cílů naší společnosti. Zde je několik příkladů toho, jak využíváme data a technologie.

Supporting Our Customers

The MyAirProducts℠ mobile application and web portal is a one-stop shop for all of our customers' needs, enabling them to track their cylinder inventory, find key documents, and place orders online. We also offer Air Products Process Intelligence, which employs sensors and wireless communications technology that enables customers to monitor key process parameters, helping them improve efficiency, lower gas use, and reduce downtime in their operations.  

Zlepšení našeho výkonu

Používáme nové výpočetní a digitální technologie – například pokročilé modelování; datové vědy včetně strojového učení, a optimalizaci v reálném čase – k řízení postupné změny produktivity. Například monitorujeme ~ 400 provozů po celém světě prostřednictvím naší interně vyvinuté a patentované platformy ProcessMD™. Díky pokročilým analytickým postupům a modelování nám proces ProcessMD umožňuje efektivně pracovat v reálném čase, snižovat spotřebu energie, zvyšovat výrobu a snižovat ventilační ztráty. Ke zvýšení bezpečnosti a výkonu našich řidičů také používáme sledování a analýzu na cestách.

Provádění prací na vyžádání

Používáme moderní digitální kapesní počítače s chytrými, propojenými aplikacemi, které umožňují našim týmům obchodovat v reálném čase, kdykoli a kdekoli je to třeba, ať už se jedná o údržbu zařízení v našich závodech, kontrolu aktuálních informací o prodeji a hlášení nebo provádění transakcí s našimi zákazníky.

Embracing the Future of Work

For both our current and future employees, we continue to evaluate new digital and automation tools that will be critical for the  future of work and the digital workplace of tomorrow, including mobility, artificial intelligence and machine learning systems, and immersive experiences through augmented and virtual reality tools for enhanced training.

Jste potenciální technologický partner?

Pokud se domníváte, že můžete být potenciálním technologickým partnerem nebo byste mohli získat hodnotu z naší technologie nákupem nebo licencí našeho duševního vlastnictví, doporučujeme vám dozvědět se více.

ZJISTĚTE VÍCE