logo Go to Home Page

Špičková inovace

Air Products byl průkopníkem koncepce výroby a prodeje průmyslových plynů v roce 1940. Tato revoluční myšlenka nejen otevřela naši společnost, ale spustila i průmysl průmyslových plynů, který dnes známe. 

Od té doby jsme si vybudovali pověst díky naší inovativní kultuře, provozní dokonalosti a závazku k bezpečnosti a životnímu prostředí. Úkoly zítřka vyžadují rozmanité myšlení, aplikace a odborné znalosti v oblasti megaprojektů a ducha spolupráce. Naši nadšení a talentovaní zaměstnanci se s touto výzvou každý den vyrovnávají vytvářením inovativních řešení, která jsou přínosem pro naše zákazníky i náš svět.

Zobrazit odborné znalosti o megaprojektech

Více než 80 Let Diferencovaných Inovací

Naše týmy aplikačních technologií po celém světě se zaměřují na vytváření nových hodnot pro naše zákazníky prostřednictvím inovativních a udržitelných nabídek, které jim pomáhají zlepšovat produktivitu, kvalitu a bezpečnost jejich procesů při současném snížení nákladů a dopadu na životní prostředí.

Kryogenní zpracování potravin

Naše kryogenní mrazicí tunely a vstřikovací systémy Freshline® využívají rychlého chlazení dusíku a oxidu uhličitého k tomu, aby poskytly zpracovatelům potravin efektivní, hygienická, spolehlivá a nákladově efektivní řešení mražení a chlazení.

Kyslíko-palivové spalování

Náš kyslíko-palivový hořák Cleanfire® HRx pro vyšší kvalitu výroby skla a zařízení pro přechodný ohřev Cleanfire® pro rovnoměrnější ohřev v plamenných pecích jsou nedávnými příklady našich pokračujících špičkových technologií kyslíko-palivového spalování v oboru.

Tepelné zpracování

Náš inovativní snímač hustoty plynu umožňuje spolehlivé a nenákladné sledování atmosfér pecí zákazníků při různých procesech tepelného zpracování.

Laboratoř reakce vodíku

Naše laboratoř týkající se reakcí s vodíkem umožňuje zákazníkům na trhu opětovného zpracování použitých olejů, výroby směsí a obnovitelné nafty optimalizovat jejich stávající procesy čištění vodíkem a dosahovat vyšších výnosů, lepší kvality a optimalizovaného využití plynu.

Electronics Packaging

Naše nová technologie příslušenství pro upevnění elektronů umožňuje zákazníkům používajícím balení elektroniky eliminovat použití chemických tavidel a čištění destiček pomocí procesu redukce vodíku bez tavidla.

Monitorování a řízení procesu

Naše pokročilé monitorování, řízení procesů a poradenské služby využívají vývoj snímačů, průmyslový internet věcí a analytickou analýzu dat, která zákazníkům pomáhá řídit procesy nejefektivněji a snižuje neplánované prostoje.

Inovativní Řešení pro Spolehlivé Dodávky Helia

Společnost Air Products neustále vyvíjí nová řešení, aby zajistila spolehlivé dodávky helia pro své zákazníky. Naše solná kaverna na skladování helia v Beaumontu v Texasu je největší na světě - je velká jako Empire State Building - a nachází se tisíce metrů pod zemí.

Kromě toho naše jedinečné zařízení na výrobu helia, které se nachází v Doe Canyonu v Coloradu, využívá k získávání a výrobě helia nejmodernější technologie v kombinaci s prvotřídními operacemi.

Hélium z těchto zařízení posiluje a diverzifikuje náš dodavatelský řetězec hélia, což dále umožňuje spolehlivé dodávky produktů našim zákazníkům po celém světě.

Naše digitální strategie

Inovativní využívání dat a technologií je základem naší dlouhodobé konkurenceschopnosti. Používáme je jako motor pro zvýšení bezpečnosti, jednoduchosti, rychlosti a sebedůvěry a pro dosažení cílů naší společnosti. Zde je několik příkladů toho, jak využíváme data a technologie.

Supporting Our Customers

The MyAirProducts℠ mobile application and web portal is a one-stop shop for all of our customers' needs, enabling them to track their cylinder inventory, find key documents, and place orders online. We also offer Air Products Process Intelligence, which employs sensors and wireless communications technology that enables customers to monitor key process parameters, helping them improve efficiency, lower gas use, and reduce downtime in their operations.  

Zlepšení našeho výkonu

Používáme nové výpočetní a digitální technologie – například pokročilé modelování; datové vědy včetně strojového učení, a optimalizaci v reálném čase – k řízení postupné změny produktivity. Například monitorujeme ~ 400 provozů po celém světě prostřednictvím naší interně vyvinuté a patentované platformy ProcessMD™. Díky pokročilým analytickým postupům a modelování nám proces ProcessMD umožňuje efektivně pracovat v reálném čase, snižovat spotřebu energie, zvyšovat výrobu a snižovat ventilační ztráty. Ke zvýšení bezpečnosti a výkonu našich řidičů také používáme sledování a analýzu na cestách.

Provádění prací na vyžádání

Používáme moderní digitální kapesní počítače s chytrými, propojenými aplikacemi, které umožňují našim týmům obchodovat v reálném čase, kdykoli a kdekoli je to třeba, ať už se jedná o údržbu zařízení v našich závodech, kontrolu aktuálních informací o prodeji a hlášení nebo provádění transakcí s našimi zákazníky.

Embracing the Future of Work

For both our current and future employees, we continue to evaluate new digital and automation tools that will be critical for the  future of work and the digital workplace of tomorrow, including mobility, artificial intelligence and machine learning systems, and immersive experiences through augmented and virtual reality tools for enhanced training.

Jste potenciální technologický partner?

Pokud se domníváte, že můžete být potenciálním technologickým partnerem nebo byste mohli získat hodnotu z naší technologie nákupem nebo licencí našeho duševního vlastnictví, doporučujeme vám dozvědět se více.

ZJISTĚTE VÍCE