logo Go to Home Page

Správa

Věříme, že investice do společnosti Air Products – a samozřejmě do jakékoli společnosti – je krokem víry, přičemž víru lze dosáhnout pouze bezúhonností a odpovědností. Tyto základní hodnoty jsou základem všeho, co děláme. Vždy jsme pevně věřili, že nejlepší způsob, jak být skvělou společností a poskytnout hodnotu našim zákazníkům a akcionářům, je být čestný, upřímný a etický ve svých obchodních postupech a osobním chování v práci.

Air Products si vybudoval pověst díky kvalitě, bezúhonnosti a dobré vůli, která je základním kamenem našeho úspěchu. Bez ohledu na výzvy budeme i nadále žít a jednat podle nejvyšších standardů etiky. Vzhledem k tomu, že se prostředí, ve kterém působíme, neustále mění, setkáváme se s budoucností se stejným a stabilním závazkem k čestnosti, poctivosti a průhlednosti, který nás udržuje již 80 let silným.

Zásady chování

Bezúhonnost – etické chování a svá slova věrná – je Air Products základní hodnotou a nesmíme nikdy kompromitovat. Air Products nebude porušovat etika. Zaměstnancům se doporučuje, aby hlásili stížnosti, obavy nebo podezření na nedodržení předpisů.

Zjistěte více

Air Products Linka integrity

Jsme zavázáni k dodržování nejvyšších etických standardů.

Nahlásit problém

Stanovy

Stanovy společnosti Air Products and Chemicals, Inc. v platném znění a přepracované, platné od 17. září 2023, pokrývají následující články a jejich části:

Schůzky akcionářů
Představenstvo
Oznámení, vedoucí pracovníci
Odškodnění ředitelů a úředníků
Delegování pravomoci
Zásoby
Obecná ustanovení
Kanceláře a záznamy
Změny

Zobrazit stanovy

CENTRUM PODKLADŮ