Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Udržitelnost

Udržitelnost je základem našich vyšších cílů s cílem spojit lidi, aby spolupracovali a inovovali řešení pro nejvýznamnější výzvy v oblasti udržitelnosti energetiky a životního prostředí na světě. Vyšší cíle dosahujeme prostřednictvím dvou pilířů obchodní strategie a udržitelnost je základem: naše hlavní obchodní aktivity v oblasti průmyslových plynů a naše podnikání v oblasti modrého a zeleného vodíku. Jsme ve šťastném postavení, že jsme schopni dělat dobro pro naši planetu a zároveň usilovat o návratnost pro naše akcionáře.

Rámec pro zavedení udržitelnosti


Pro řízení udržitelnosti a pokrok směrem k našim cílům používáme rámec implementace udržitelnosti
Se skládá ze tří oblastí - Pěstování, Konzervování a Péče. Naše iniciativy a programy v oblasti udržitelnosti
Jsou definovány v souladu s těmito třemi oblastmi, a podle toho jsou sestaveny i naše cíle v oblasti udržitelnosti.

Rámec zelených financí

Zřídili jsme rámec zelených financí, abychom dále sladili naše finanční aktivity se strategií a závazky v oblasti udržitelnosti. Rámec nastiňuje metodiku a principy zelených finančních nástrojů, které může vydat Air Products na financování nebo refinancování způsobilých projektů přispívajících k naší strategii udržitelnosti. 

Udržitelnost v akci

Jsme zavázáni pomáhat našim zákazníkům zlepšovat jejich udržitelnost, snižovat dopad na životní prostředí a podporovat naše zaměstnance, komunity a investory. Podívejte se, jak provádíme naše závazky v oblasti udržitelnosti, aby se náš svět změnil.