logo Go to Home Page

Udržitelnost

Udržitelnost je základem našich vyšších cílů s cílem spojit lidi, aby spolupracovali a inovovali řešení pro nejvýznamnější výzvy v oblasti udržitelnosti energetiky a životního prostředí na světě. Vyšší cíle dosahujeme prostřednictvím dvou pilířů obchodní strategie a udržitelnost je základem: naše hlavní obchodní aktivity v oblasti průmyslových plynů a naše podnikání v oblasti modrého a zeleného vodíku. Jsme ve šťastném postavení, že jsme schopni dělat dobro pro naši planetu a zároveň usilovat o návratnost pro naše akcionáře.

Zpráva o udržitelnosti

Během uplynulého roku jsme posílili naše cíle v oblasti udržitelnosti pro budoucnost, oznámili jsme impozantní cíle v oblasti kapitálových výdajů pro projekty transformace energie a pokračovali v práci na několika celosvětově zaměřených projektech čisté energie zaměřené na dekarbonizaci těžkých přepravních a průmyslových sektorů.
2023 Zpráva o udržitelnosti

Udržitelnost Závazky

Naše cíle v oblasti udržitelnosti odrážejí naše snahy umožnit a urychlit globální transformaci energie a dosáhnout našeho hlavního cíle společnosti být nejbezpečnější, nejrozmanitější a nejziskovější společností vyrábějící technické plyny na světě a poskytovat svým zákazníkům špičkové služby. V zásadě jsou to naši zaměstnanci, kdo jsou skutečnými předpoklady pro čistší budoucnost a spolu s našimi zákazníky pracují na řešení naléhavých energetických a ekologických problémů.
Cíle udržitelnosti

Rámec pro zavedení udržitelnosti

Pro řízení udržitelnosti a pokrok směrem k našim cílům používáme rámec implementace udržitelnosti
Se skládá ze tří oblastí - Pěstování, Konzervování a Péče. Naše iniciativy a programy v oblasti udržitelnosti
Jsou definovány v souladu s těmito třemi oblastmi, a podle toho jsou sestaveny i naše cíle v oblasti udržitelnosti.

Krajinářský design s ohledem na udržitelnost

Terénní úpravy v celosvětovém sídle společnosti Air Products jsou součástí projektu rozmanitého ekosystému a louky šetrné k opylovačům, jehož cílem je snížit spotřebu vody, pohonných hmot, hnojiv a pesticidů. Záměrně vypadá jinak než tradiční často sečené a ošetřované trávníky a má nabídnout rozmanité prostředí pro volně žijící živočichy a zároveň šetřit zdroje, což je v souladu s naším závazkem udržitelnosti.

Několikaletý projekt louky zahrnuje plochy osázené původními travinami a divokými květinami, které se nechají vyrůst do výšky, aby přilákaly volně žijící živočichy, podpořily opylovače (např. kolibříky, včely a motýly) a nabídly výhled měnící se v průběhu ročních období..

Více informací o tomto rostoucím trendu ve firemní krajinářské architektuře a další fotografie areálu naší globální centrály najdete v článku New York Times.
článku New York Times

Udržitelnost v akci

Jsme zavázáni pomáhat našim zákazníkům zlepšovat jejich udržitelnost, snižovat dopad na životní prostředí a podporovat naše zaměstnance, komunity a investory. Podívejte se, jak provádíme naše závazky v oblasti udržitelnosti, aby se náš svět změnil.

Forbes Best Employers for Diversity 2023

Air Products byl časopisem Forbes Magazine jmenována jedním z nejlepších amerických zaměstnavatelů pro rozmanitost pro rok 2023. Air Products se přesouval ze 17. místa v roce 2022 na 4. místo v celkovém ročním hodnocení a je zařazen mezi přední společnosti v oblasti stavebnictví, těžby ropy a zemního plynu, těžby a chemického průmyslu.
Více ocenění

Air Products je hrdým držitelem ocenění Responsible Care.

Responsible Care® (RC) je nejstarší dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu zaměřenou na oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Hlavním cílem iniciativy je podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo významným příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

CENTRUM PODKLADŮ