logo Go to Home Page

Dodavatelé

Dodavatelé jsou nedílnou součástí našeho týmu. Tento web jsme vytvořili, abychom vám zajistili online přístup k zásobovacím a splatným organizacím. Naleznete zde informace o správě položek a zásad souvisejících s dodavateli.

Každoročně nakupujeme více než $10 miliardu materiálů, zařízení, energie a služeb od více než 30 100 jedinečných dodavatelů a poskytovatelů služeb po celém světě. Chceme spolupracovat s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek dodržovat etické obchodní praktiky a kteří nám mohou pomoci dodávat zákazníkům hodnotu.

Od dodavatelů se vyžaduje, aby při svých obchodních jednáních s námi dodržovali globální pravidla chování a dodržovali jejich zásady udržitelnosti prostřednictvím principů uvedených v části Air Products „Očekávání dodavatelů“. Pro zajištění splnění našich standardů:

  • Předběžně kvalifikujte dodavatele pomocí komerčních a technických vyhodnocení
  • Vyhodnotit návrhy dodavatelů s ohledem na energetickou účinnost
  • Proveďte revize pro kritické dodavatele
  • Využít systém hodnocení, který bude průběžně podporovat
  • Zlepšení a rozpoznat úspěch
  • Monitorujte průběžný výkon a kvalitu produktu prostřednictvím vyhodnocení
  • Dodržujte definované postupy pro neshod a nápravných opatření
  • Vytvořit společné nápravné akční plány
  • Uspořádat společné akce soustavného zlepšování

Zásady chování pro dodavatele

Společnost Air Products chce spolupracovat s dodavateli, kteří sdílí naše hodnoty. Tyto „zásady pro dodavatele“ stanovují, jaká minima od svých dodavatelů očekáváme v rámci obchodních činností, ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Zjistěte více

Časté otázky

“Platba je registrována na účtu MyAccount, ale neobdržel (a) jsem finanční prostředky. Co mám dál?”
Obrazovka šeků, která se nachází na účtu MyAccount, obsahuje číslo šeku a směnky Air Products.

Pokud byl vystaven papírový šek, můžete najít odpovědnost za zaslání šeku kliknutím na kód dodavatele uvedený na displeji.

Papírový doklad o šeku může trvat až 10 pracovních dní od data vystavení šeku. Pokud chcete rychlejší příjem plateb, zvažte vyplnění formuláře povolení k elektronickému převodu prostředků

Pokud potřebujete další informace nebo sledování, obraťte se na oddělení zákaznické podpory pro účetní oddělení.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY PRO DODAVATELE