logo Go to Home Page
| Praha

Air Products hlásí za třetí čtvrtletí 2022 zisk na akcii ve výši 2,62 USD

Společnost Air Products (NYSE:APD) včera oznámila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2022, kdy výnos na akcii GAAP EPS1 dosáhl výše 2,62 USD, což představuje meziroční nárůst o 11 procent. Také GAAP čistý zisk rostl o 10 procent a překročil částku 587 milionů USD.

Tržby ve třetím čtvrtletí ve výši 3,2 miliardy dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o 22 procent díky sedmiprocentnímu růstu prodejních cen a o pět procent vyšším objemům obchodu. K růstu tržeb přispěla nová aktiva, oživení výroby vodíku v Americe, rostoucí poptávka trhu a vyšší prodeje zařízení a technologií. Skvělých výsledků se podařilo dosáhnout navzdory vyšším nákladům způsobených inflací, vyšším cenám dodavatelského řetězce a výdajům na plánovanou údržbu, jakož i nepříznivému měnovému vývoji v důsledku posílení dolaru. Marže čistého zisku podle GAAP ve výši 18,4 procent se snížila o 200 bazických bodů, a to především kvůli rostoucím nákladům na energie, které negativně ovlivnily marži přibližně o 250 bazických bodů. 

Předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi k výsledkům uvedl: "Naši lidé po celém světě plní naši strategii, která je v zásadě založena na tom, že děláme dvě věci současně. Efektivně provozujeme naše základní podnikání v oblasti průmyslových plynů a pokračujeme v investicích do něj. A zároveň jsme jedničkou v nízkouhlíkových a bezuhlíkových vodíkových projektech, které pomáhají světu dekarbonizovat ekonomiku a podpořit širší energetickou transformaci. Navzdory významným a přetrvávajícím výzvám ve světě se díky tvrdé práci a nasazení našich týmů daří potvrzovat sílu a stabilitu našeho podnikání, což dokazují i výsledky hospodaření v tomto čtvrtletí."

Tržby v Evropě ve výši 740 milionů USD vzrostly oproti předchozímu roku o 23 procent. I přesto, že tržby byly oslabeny 15 procenty nepříznivého měnového vývoje a o tři procenta nižšími objemy obchodu. Provozní zisk ve výši 137 milionů USD vzrostl o tři procenta a upravený zisk EBITDA ve výši 207 milionů USD vzrostl o čtyři procenta, a to především díky 17procentnímu navýšení cen ve všech produktových řadách, které kompenzovalo nižší objemy, vyšší náklady na energie a nepříznivý měnový vývoj. Na upravený zisk EBITDA měly pozitivní vliv také vyšší příjmy z majetkových účastí. Provozní marže ve výši 18,6 procent se snížila o 380 bazických bodů a upravená marže EBITDA ve výši 28,0 procent se snížila o 500 bazických bodů, a to převážně v důsledku vyššího promítnutí nákladů na energie, které snížilo provozní marži o přibližně 450 bazických bodů a upravenou marži EBITDA o 700 bazických bodů. 

Společnost Air Products zachovává celoroční výhled upraveného zisku na akcii za fiskální rok 2022 ve výši 10,20 až 10,40 USD, což je o 14 procent více než v předchozím roce. Pro čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2022 činí výhled upraveného zisku na akcii společnosti Air Products 2,68 až 2,88 USD, což je o 7 až 15 procent více než ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2021. 

Očekávané kapitálové výdaje2 ve fiskálním roce 2022 ve výši více než 4,5 miliardy USD jsou určeny zejména na rozvoj projektů výroby a dodávek nízkouhlíkového a bezuhlíkového vodíku v Ománu, Velké Británii a Nizozemsku.

1) Zisk na akcii je vypočítán a prezentován na základě pokračujících činností společnosti Air Products.

2) Některé výsledky v této zprávě, včetně výše uvedených hlavních bodů, obsahují odkazy na finanční ukazatele, které nejsou založeny na metodě GAAP, a to na konsolidovaném základě pokračujících činností. Kromě toho není možné bez nepřiměřeného úsilí určit načasování nebo výskyt událostí a transakcí, které by mohly významně ovlivnit budoucí zisk na akcii podle GAAP nebo peněžní toky použité na investiční činnost, pokud by k nim došlo.


O společnosti Air Products 
Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství. Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2021 dosáhla obratu ve výši 10,3 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 50 miliard USD. Více než 20 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je poháněno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Pro více informací navštivte webové stránky www.airproducts.cz nebo nás sledujte na portálech LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram