Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
metal parts of various shapes

Kovovýroba

Průmyslové plyny a technologie pro nákladově efektivní výrobu kovů

Air Products, jako přední světový dodavatel průmyslových plynů, přináší desetiletí zkušeností v oblasti dodávek plynu a technologií pro zlepšení provozního výkonu výrobců kovů. Nabízíme kompletní řadu plynů – včetně argonu, oxidu uhličitého, helia, vodíku, dusíku, kyslíku a plynů – s širokou škálou možností režimu dodávky a úrovní čistoty dle potřeb vašeho provozu. Můžeme také poskytnout širokou škálu technických služeb a inovativních technologií na bázi plynu, které vám pomohou snížit náklady a zlepšit produktivitu a zároveň minimalizovat dopad vašich výrobních procesů na životní prostředí.

Průmyslové plyny a technologie pro snížení vašich nákladů

0881-globe
Rozsáhlá síť továren na průmyslové plyny světové třídy

99,95% spolehlivost záznamu zajišťující včasné dodávky požadovaného průtoku, čistoty a tlaku

ap0001-plant
Špičková výroba plynů v místě spotřeby

Nákladově efektivní, efektivní a specializovaná dodávka přizpůsobená vašim provozním potřebám

ap0013-syngas
Kyslíkem obohacené spalování

Inovativní systémy hořáků přizpůsobené na míru vašim konkrétním potřebám

ap0009-pipeline
Technologie vstřikování plynu

Široká nabídka řešení inertizace, míchání a rafinování pro zlepšení výtěžnosti a snížení nákladů

0938-connections
Process Intelligence

Nejmodernější diagnostické snímače na hořáku a bezdrátové komunikační technologie pro sledování a řízení našich plynů a zařízení a sledování klíčových parametrů procesu

Aplikace

Aplikace pro výběr aplikací podle provozu

Najděte doporučenou aplikaci, která nejlépe odpovídá vašemu výrobnímu zařízení a provozu.

Aplikace pro výběr aplikací podle provozu

Doporučené aplikace

Vytápění pro železo a ocel

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro aplikace ohřevu a opětovného ohřevu v závodech na výrobu železa a oceli.

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

Vytápění pro železo a ocel

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro aplikace ohřevu a opětovného ohřevu v závodech na výrobu železa a oceli.

Doporučené aplikace

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Man in steelmaking plant

Tavení a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro tavení a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

Man in steelmaking plant

Tavení a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro tavení a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

Coiled aluminum

Žíhání pro hliníkové cívky

Žíhání hliníkových vinutí dusíkovou atmosférou eliminuje riziko výbuchu v důsledku vypařování olejů pro válcování.

Doporučené aplikace

Aluminum extruded parts

Vytlačování kovů

Dusík lze použít k opláštění matrice při procesech protlačování hliníku k inertizaci povrchu pro protlačování pro prodloužení životnosti matrice a zvýšení výroby.

Doporučené aplikace

Vytápění pro výrobu neželezných kovů

Kromě tradičních aplikací plynů pro tavení a rafinování kovů jsou často provozy v celém závodu přístupné k ohřevu pomocí kyslíko-palivového nebo kyslíkového obohacení.

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Doporučené aplikace

Vytápění pro výrobu neželezných kovů

Kromě tradičních aplikací plynů pro tavení a rafinování kovů jsou často provozy v celém závodu přístupné k ohřevu pomocí kyslíko-palivového nebo kyslíkového obohacení.

Doporučené aplikace

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Tavení při výrobě neželezných kovů

Naše kyslíko-palivové technologie naší společnosti umožňují, aby při tavení neželezných kovů bylo použito méně paliva, dosaženo vyšší rychlosti výroby a snížena míra přenosu spalin a pevných částic.

Doporučené aplikace

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Doporučené aplikace

Tavení při výrobě neželezných kovů

Naše kyslíko-palivové technologie naší společnosti umožňují, aby při tavení neželezných kovů bylo použito méně paliva, dosaženo vyšší rychlosti výroby a snížena míra přenosu spalin a pevných částic.

Doporučené aplikace

Wide angle elevated view of an open cut pit

Zpracování, regenerace a tavení rud

Průmyslové plyny se používají v celé řadě aplikací pro procesy extrakce kovu a rafinování.

„Molekuly může dodávat každý. Air Products „Technická podpora po prodeji byla mimořádná.“

Stan Albrecht, Rostlinný Inženýr, Grede Foundres