Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
metal parts of various shapes

Kovovýroba

Průmyslové plyny a technologie pro úspornou výrobu kovů

Jako přední světový dodavatel průmyslových plynů přináší společnost Air Products desítky let zkušeností v dodávání plynů a technologií, které zlepšují provozní výkonnost výrobců kovů. Nabízíme kompletní řadu plynů - včetně argonu, oxidu uhličitého, helia, vodíku, dusíku, kyslíku a směsí plynů - s širokou škálou možností způsobu dodávky a úrovní čistoty, které vyhovují potřebám vašeho provozu. Můžeme vám také poskytnout širokou škálu technických služeb a inovativních technologií, které vám pomohou snížit náklady a zvýšit produktivitu a zároveň minimalizovat dopad vašich výrobních procesů na životní prostředí.

Průmyslové plyny a technologie, které sníží vaše náklady

0881-globe
Rozsáhlá síť zařízení na průmyslové plyny

99,95% spolehlivost dodání včas podle zadaného průtoku, čistoty a tlaku.

ap0001-plant
Špičková výroba plynů v místě spotřeby

Úsporné, účinné a specializované zásobování přizpůsobené vašim provozním potřebám.

ap0013-syngas
Kyslíkem obohacené spalování

Inovativní systémy hořáků přizpůsobené na míru vašim konkrétním potřebám

ap0009-pipeline
Technologie vstřikování plynu

Široká nabídka řešení inertizace, míchání a rafinování pro zlepšení výtěžnosti a snížení nákladů

0938-connections
Process Intelligence

Nejmodernější diagnostické senzory na hořáku a bezdrátová komunikační technologie pro monitorování a řízení našich plynů a zařízení a sledování klíčových procesních parametrů.

Aplikace

Průvodce výběrem aplikací podle typu provozu

Najděte aplikaci, která nejlépe odpovídá Vašemu výrobnímu zařízení a provozu.

Průvodce výběrem aplikací podle typu provozu

Doporučené aplikace

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Vytápění pro železo a ocel

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro aplikace ohřevu a opětovného ohřevu v závodech na výrobu železa a oceli.

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Vytápění pro železo a ocel

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro aplikace ohřevu a opětovného ohřevu v závodech na výrobu železa a oceli.

Doporučené aplikace

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Man in steelmaking plant

Tavení a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro tavení a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

molten metal with waves showing motion

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro operace inertizace, míchání a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

Man in steelmaking plant

Tavení a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a nákladově efektivní technologie pro tavení a rafinování oceláren.

Doporučené aplikace

Coiled aluminum

Žíhání pro hliníkové cívky

Žíhání hliníkových vinutí dusíkovou atmosférou eliminuje riziko výbuchu v důsledku vypařování olejů pro válcování.

Doporučené aplikace

Aluminum extruded parts

Vytlačování kovů

Dusík lze použít k opláštění matrice při procesech protlačování hliníku k inertizaci povrchu pro protlačování pro prodloužení životnosti matrice a zvýšení výroby.

Doporučené aplikace

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Vytápění pro výrobu neželezných kovů

Kromě tradičních aplikací plynů pro tavení a rafinování kovů jsou často provozy v celém závodu přístupné k ohřevu pomocí kyslíko-palivového nebo kyslíkového obohacení.

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Doporučené aplikace

oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Vytápění pro výrobu neželezných kovů

Kromě tradičních aplikací plynů pro tavení a rafinování kovů jsou často provozy v celém závodu přístupné k ohřevu pomocí kyslíko-palivového nebo kyslíkového obohacení.

Doporučené aplikace

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Oxy-fuel burner flames in non-ferrous metals production furnace

Tavení při výrobě neželezných kovů

Naše kyslíko-palivové technologie naší společnosti umožňují, aby při tavení neželezných kovů bylo použito méně paliva, dosaženo vyšší rychlosti výroby a snížena míra přenosu spalin a pevných částic.

Doporučené aplikace

Molten metal with bubbles at the surface

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných při výrobě neželezných kovů.

Doporučené aplikace

Oxy-fuel burner flames in non-ferrous metals production furnace

Tavení při výrobě neželezných kovů

Naše kyslíko-palivové technologie naší společnosti umožňují, aby při tavení neželezných kovů bylo použito méně paliva, dosaženo vyšší rychlosti výroby a snížena míra přenosu spalin a pevných částic.

Doporučené aplikace

Wide angle elevated view of an open cut pit

Zpracování, regenerace a tavení rud

Průmyslové plyny se používají v celé řadě aplikací pro procesy extrakce kovu a rafinování.

„Molekuly může dodávat kdokoli. Ale poprodejní technická podpora společnosti Air Products je fenomenální Molekuly může dodávat každý..“

Stan Albrecht, Rostlinný Inženýr, Grede Foundres