logo Go to Home Page

Kovovýroba

Průmyslové plyny a technologie pro úspornou výrobu kovů

Jako přední světový dodavatel průmyslových plynů přináší společnost Air Products desítky let zkušeností v dodávání plynů a technologií, které zlepšují provozní výkonnost výrobců kovů. Nabízíme kompletní řadu plynů - včetně argonu, oxidu uhličitého, helia, vodíku, dusíku, kyslíku a směsí plynů - s širokou škálou možností způsobu dodávky a úrovní čistoty, které vyhovují potřebám vašeho provozu. Můžeme vám také poskytnout širokou škálu technických služeb a inovativních technologií, které vám pomohou snížit náklady a zvýšit produktivitu a zároveň minimalizovat dopad vašich výrobních procesů na životní prostředí.

Komplexní nabídka průmyslových plynů a technologií spořící náklady

Spojení odborných znalostí, plynů, způsobů dodávek a technologií společnosti Air Products poskytuje výrobcům železných a neželezných kovů širokou škálu provozních možností a zlepšení efektivity procesů, od primární výroby a rafinace až po sekundární využití a zpracování, které mohou přinést významné výhody, včetně:

  • Zvýšení výnosů
  • Zvýšení produktivity
  • Zvýšení účinnosti paliva
  • Snížení emisí
  • Snížení provozních nákladů

Průmyslové plyny a technologie, které sníží vaše náklady

Rozsáhlá síť zařízení na průmyslové plyny

99,95% spolehlivost dodání včas podle zadaného průtoku, čistoty a tlaku.

Špičková výroba plynů v místě spotřeby

Úsporné, účinné a specializované zásobování přizpůsobené vašim provozním potřebám.

Kyslíkem obohacené spalování

Inovativní systémy hořáků přizpůsobené na míru vašim konkrétním potřebám

Technologie vstřikování plynu

Široká nabídka řešení inertizace, míchání a rafinování pro zlepšení výtěžnosti a snížení nákladů

Process Intelligence

Nejmodernější diagnostické senzory na hořáku a bezdrátová komunikační technologie pro monitorování a řízení našich plynů a zařízení a sledování klíčových procesních parametrů.

„Molekuly může dodávat kdokoli. Ale poprodejní technická podpora společnosti Air Products je fenomenální Molekuly může dodávat každý..“

Stan Albrecht, Rostlinný Inženýr, Grede Foundres

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Argon, inertní plyn, se běžně používá v aplikacích napříč celým segmentem kovovýroby ke zlepšení kvality a zvýšení efektivity a výtěžnosti.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

Dusík se běžně používá v různých aplikacích napříč slévárnami, ocelárnami a při výrobě speciálních / nerezových ocelí či neželezných kovů.

Kyslík

Kyslík může zlepšit spalování zvýšením přenosu tepla, vyšší teplotou plamene a zmenšením objemu palivových plynů při výrobě kovů.

Optimalizujte své procesy výroby kovů ...


Nechte naše zkušené aplikační inženýry pomoci zajistit správnou směs plynu a technologie pro váš provoz.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ