Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Paper Roll

Papír a celulóza

Plyny, vybavení a odborné znalosti pro všechny fáze výroby papíru a celulózy

Průmyslové plyny, jako je kyslík, dusík a oxid uhličitý, se používají v celé řadě procesů v rámci celého procesu výroby buničiny a papíru, od delignifikace a chemického využití po inertizaci, regulaci pH a čištění odpadních vod. Tyto plyny nabízejí celou řadu výhod včetně snížení provozních nákladů a emisí, minimalizace spotřeby chemických látek, regulace zápachu, zvýšení produktivity a úspor paliva. Air Products má zkušenosti potřebné k efektivní implementaci těchto plynů s cílem zajistit optimální kombinaci výhod a úspor nákladů.

ap0028-oxygen2
Delignifikace kyslíku

Kyslíková delignifikace je osvědčená technologie široce používaná k odstranění 40-50% zbytkového ligninu v nebělené buničině. Použití kyslíku snižuje provozní náklady snížením množství bělicích chemikálií požadovaných v následném zpracování zaměřením se na snadno oxidované ligninové molekuly. Kyslík rovněž snižuje emise chlorovaných vedlejších produktů a snižuje zatížení organických látek a toxicitu výsledných odpadních vod. Navíc jej lze použít při prodloužené delignifikaci kyslíkem (EOD) pro zvýšení efektivity vláknitých linek.

ap0028-oxygen2
Oxidační alkalická extrakce

Zavedení kyslíku do alkalické extrakce je osvědčenou metodou používanou pro sulfátové bělení. Kyslík přidávaný ve fázi alkalické extrakce slouží k odstranění dalšího zbytkového ligninu, zvyšuje bělost, šetří bělicí chemikálie a snižuje dopad na životní prostředí.

ap0028-oxygen2
Výroba ozónu

Ozón vzniká při elektrickém výboji v proudu plynu kyslíku. Je nestabilní při okolních teplotách a musí být vytvářen z kyslíku na místě. Použití ozónu zajišťuje účinnou delignifikaci s nižší spotřebou bělicích chemikálií a množstvím odpadní vody.

ap0028-oxygen2
Oxidace bílého louhu (WLO)

Při procesu oxidace bílého louhu se používá kyslík k oxidaci sirníku sodného a síranu sodného. Teplo generované během tohoto exotermického procesu lze rekuperovat. Tento proces vytváří ekonomický zdroj zásad, který se používá při procesech bělení a deliginfekce a pomáhá snižovat množství žíravin a současně zajistit lepší kontrolu chemické rovnováhy závodu.

ap0028-oxygen2
Oxidace černého louhu (BLO)

Při procesu oxidace černého louhu se používá kyslíku k oxidaci síranu sodného na thiosíran sodný, což zmírňuje problémová místa regeneračního kotle. Technologie BLO může pomoci snížit ztráty síry, ke kterým dochází během odpařování s více účinky, a snížit emise zápachu v procesech s odpařovače s přímým kontaktem.

ap0028-oxygen2
Obohacování vápenného pece

Kyslíkové obohacení vápenné pece je osvědčenou technikou pro dosažení řady výhod pro výrobu vápna v zajetí v papírárně. K těmto výhodám patří: zvýšení výroby až o 20%, úspora paliva, nižší potřeba doplňování CaO, snížení emisí sloučenin síry (TRS) a lepší provozní flexibilitu a stabilitu pece. Zvýšená nadměrná výška pece umožňuje regeneraci většího množství vápna a menší množství odpadu zasílaného na skládky. Ekonomie obohacení vápenné pece může mít velmi krátké návratnosti.

ap0026-nitrogen2
Inertizace a ochranná atmosféra

Dusík se v celulózkách a papírnách používá několik inertních plynů a ochranné atmosféry, včetně nádrží a potrubí, sil pro závody s pneumatickou manipulací s popelem a vozů na bázi chloru.

ap0021-carbon-dioxide
Praní buničiny, udržování hodnoty pH a čištění odpadních vod

Oxid uhličitý (CO₂) lze použít ke zvýšení výroby při mytí buničiny a ke snížení koroze v papírnách tím, že se kyseliny nahrazují za řízení pH. Při čištění odpadních vod se CO₂ používá k regulaci pH a kyslík se používá k regulaci zápachu i sekundární čištění vody, kde výrazně zlepšuje výkon v porovnání s procesy čištění na vzduchu.