logo Go to Home Page

Papír a celulóza

Plyny, vybavení a odborné znalosti pro všechny fáze výroby papíru a celulózy

Průmyslové plyny, jako je kyslík, dusík a oxid uhličitý, se používají v celé řadě procesů v rámci celého procesu výroby buničiny a papíru, od delignifikace a chemického využití po inertizaci, regulaci pH a čištění odpadních vod. Tyto plyny nabízejí celou řadu výhod včetně snížení provozních nákladů a emisí, minimalizace spotřeby chemických látek, regulace zápachu, zvýšení produktivity a úspor paliva. Air Products má zkušenosti potřebné k efektivní implementaci těchto plynů s cílem zajistit optimální kombinaci výhod a úspor nákladů.

Delignifikace kyslíku

Kyslíková delignifikace je osvědčená technologie široce používaná k odstranění 40-50% zbytkového ligninu v nebělené buničině. Použití kyslíku snižuje provozní náklady snížením množství bělicích chemikálií požadovaných v následném zpracování zaměřením se na snadno oxidované ligninové molekuly. Kyslík rovněž snižuje emise chlorovaných vedlejších produktů a snižuje zatížení organických látek a toxicitu výsledných odpadních vod. Navíc jej lze použít při prodloužené delignifikaci kyslíkem (EOD) pro zvýšení efektivity vláknitých linek.

Oxidační alkalická extrakce

Zavedení kyslíku do alkalické extrakce je osvědčenou metodou používanou pro sulfátové bělení. Kyslík přidávaný ve fázi alkalické extrakce slouží k odstranění dalšího zbytkového ligninu, zvyšuje bělost, šetří bělicí chemikálie a snižuje dopad na životní prostředí.

Výroba ozónu

Ozón vzniká při elektrickém výboji v proudu plynu kyslíku. Je nestabilní při okolních teplotách a musí být vytvářen z kyslíku na místě. Použití ozónu zajišťuje účinnou delignifikaci s nižší spotřebou bělicích chemikálií a množstvím odpadní vody.

Oxidace bílého louhu (WLO)

Při procesu oxidace bílého louhu se používá kyslík k oxidaci sirníku sodného a síranu sodného. Teplo generované během tohoto exotermického procesu lze rekuperovat. Tento proces vytváří ekonomický zdroj zásad, který se používá při procesech bělení a deliginfekce a pomáhá snižovat množství žíravin a současně zajistit lepší kontrolu chemické rovnováhy závodu.

Oxidace černého louhu (BLO)

Při procesu oxidace černého louhu se používá kyslíku k oxidaci síranu sodného na thiosíran sodný, což zmírňuje problémová místa regeneračního kotle. Technologie BLO může pomoci snížit ztráty síry, ke kterým dochází během odpařování s více účinky, a snížit emise zápachu v procesech s odpařovače s přímým kontaktem.

Obohacování vápenného pece

Kyslíkové obohacení vápenné pece je osvědčenou technikou pro dosažení řady výhod pro výrobu vápna v zajetí v papírárně. K těmto výhodám patří: zvýšení výroby až o 20%, úspora paliva, nižší potřeba doplňování CaO, snížení emisí sloučenin síry (TRS) a lepší provozní flexibilitu a stabilitu pece. Zvýšená nadměrná výška pece umožňuje regeneraci většího množství vápna a menší množství odpadu zasílaného na skládky. Ekonomie obohacení vápenné pece může mít velmi krátké návratnosti.

Inertizace a ochranná atmosféra

Dusík se v celulózkách a papírnách používá několik inertních plynů a ochranné atmosféry, včetně nádrží a potrubí, sil pro závody s pneumatickou manipulací s popelem a vozů na bázi chloru.

Praní buničiny, udržování hodnoty pH a čištění odpadních vod

Oxid uhličitý (CO₂) lze použít ke zvýšení výroby při mytí buničiny a ke snížení koroze v papírnách tím, že se kyseliny nahrazují za řízení pH. Při čištění odpadních vod se CO₂ používá k regulaci pH a kyslík se používá k regulaci zápachu i sekundární čištění vody, kde výrazně zlepšuje výkon v porovnání s procesy čištění na vzduchu.

Spolehněte se na nás ...

Obraťte se na Air Products a poskytněte spolehlivé dodávky plynů a nákladově efektivní technologie.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Gases

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusíku

Slouží jako plyn pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit ze svých jedinečných vlastností pro zlepšení výnosů, optimalizaci výkonu a zvýšení bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Plán pro úspěch.

Kontaktujte nás