Péče

Vytváříme kulturu bezpečnosti, jednoduchosti, rychlosti a sebedůvěry. Naším cílem je nulový počet úrazů a nehod. Jsme odhodláni rozvíjet naše zaměstnance, podporovat naše komunity, zapojovat dodavatele a upevňovat naši integritu.

Hands touchingMáme zájem o bezpečnost – bezpečnost je pro společnost jako společnost základem. Bezpečnost je sdílená hodnota, člověk cítí oddanost našich zaměstnanců a je vidět, že je mnoha způsoby demonstrována každý den. Bezpečnost je klíčovou součástí všeho, co děláme, všude na světě.

Zaměřujeme se na to, abychom našim zaměstnancům umožnili růst a vynikat na Air Products. Máme tradici dokonalosti, kterou vybudovali vášniví a talentovaní lidé, kteří usilují o úspěch.

I nadále investujeme do dlouhodobého zdraví a dynamiky komunit, v nichž žijeme a pracujeme.