logo Go to Home Page

Náš proces zpracování žádosti

Náš proces zpracování žádosti 

Air Products se snaží být společností volby, kterou uznávají její kolegové, zákazníci a komunita jako společnost, která čerpá sílu, příležitost a finanční růst z rozmanitosti svých zaměstnanců. Jsme zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, který podporuje kolektivní, inkluzivní a respektující pracovní prostředí. Podporujeme inkluzivní prostředí, v němž může každý prospívat bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnostní původ, věk, státní občanství, pohlaví, rodinný stav, těhotenství, sexuální orientaci, genderovou identitu a projev a zdravotní postižení.

Vezměte prosím na vědomí, že Air Products působí v mnoha zemích po celém světě a pracovní příležitosti, procesy a pracovní podmínky se budou lišit v souladu s místní legislativou a praxí.

Podání žádosti

Můžete hledat pracovní místa a ucházet se o ně v našem Kariérním centru. Jakmile si v našem systému vytvoříte profil a nahrajete svůj životopis, můžete se přihlásit do kterékoli z našich aktuálních nabídek. Po úspěšném podání žádosti o pracovní pozici obdržíte stránku s potvrzením.

Kontrola aplikace

Pokud splňujete kvalifikaci pro pozici, o kterou jste se ucházeli, kontaktuje vás náš náborový tým (poznámka: načasování se liší v závislosti na požadavcích na pozici), aby naplánoval čas s cílem prodiskutovat vaše zkušenosti, profesní zájmy a aktuální pozici. Vzhledem k vysokému počtu žádostí budete kontaktováni pouze v případě, že budete vybráni pro telefonický hovor nebo pohovoru na pracovišti.

Rozhovory s kandidáty

Pokud jste vybráni k pohovoru, připravte se na diskusi o svých dovednostech a schopnostech, dosažených výsledcích, zájmech rozvoje, cílech a očekáváních v zaměstnání. Seznamte se se společností Air Products prostudováním materiálů dostupných na tomto webu. Je to také příležitost, abyste se o nás dozvěděli více. Máme rádi obousměrné rozhovory, takže si připravte několik otázek, které nám můžete položit.

Na některých místech a na některých pozicích můžete během pohovoru na pracovišti být požádáni, abyste podepsali formulář opravňující Air Products k provedení kontroly, která může být provedena před provedením nabídky zaměstnání. 

Rozhodnutí o výběru 

Jste-li vybrán na pozici, obdržíte pracovní nabídku zaměstnání. V závislosti na povaze práce a lokalitě může nabídka záviset na úspěšných výsledcích kontroly spolehlivosti, lékařské prohlídky nebo na jiných požadavcích.

Některé pozice mají další požadavky vzhledem ke zvláštnostem práce. Mezi ně mohou patřit profesní osvědčení, profesionální jmenování, screening drog před vstupem do zaměstnání nebo zkoušky fyzických způsobilosti. O jakémkoli z těchto požadavků budete určitě informováni.

Pokud nejste vybráni na určitou pozici, nenechte se odradit. Doporučujeme vám, abyste se pravidelně vraceli, abyste měli aktuální profil a poslali váš životopis pro nové pozice, které by vás mohly zajímat.

Společnost Air Products ověřuje totožnost a pracovní způsobilost osob najatých pro práci ve Spojených státech pomocí databáze E-Verify .

Navštivte naše Kariérní centrum ještě dnes

PODAT ŽÁDOST HNED