Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Elektronika – časté otázky

Dochází k oxidaci mých rámů z měděného olova po konečném vytvrzení. Nechci vystavovat sestavy kontrole přísnou kyselinou a zvyšuji náklady. Existují nějaké alternativy? plus minus

To je běžný problém, se kterým se setkaly společnosti zabývající se montáží integrovaných obvodů.  Dodatečná plíseň, konečné vytvrzení a pečení se provádí dávkovým procesem v peci.  Teploty pro tento proces mohou překročit 200 o C, a pokud jste ve vzduchové atmosféře, povedou k oxidaci měděných rámů olova.

Nejlepší alternativou je použít inertní atmosféru v peci pro následné vytvrzování.  Většina standardních pecí pro tento proces není navržena pro použití v inertní atmosféře.  Existuje několik dodavatelů, které vyrábějí pece pro inertní atmosféru pro tento proces.  Ideální O 2 ppm ppm pro tento proces je <1000 ppm.  Při tomto O 2 ppm, lze dosáhnout dobrého konečného vytvrzení a eliminace rámů mědi a olova pro oxidaci.  Počáteční náklady na výměnu pecí mohou být poněkud neúnosné. vaše celkové náklady na vlastnictví se však sníží a zlepší se kvalita montáže, nemluvě o odstranění možných problémů s ohledem na životní prostředí, pokud jde o odstranění oxidu měďnatého pomocí kyselého leptání a čištění deionizované vody.

Air Products má nabídku, Intelligent Nitrogen Control System (INCS), která může monitorovat 2 ppm ppm ve vytvrzovací peci a udržuje konstantní koncentraci O 2 ppm při regulaci spotřebovaného plynného dusíku.  Požádejte Air Products o vyhodnocení vašich procesů a pomůže vám při přechodu na dodatečné vytvrzení v inertní atmosféře.

 

Špatný tok pod náplní je běžný problém při montáži sklápěcích třísek a je způsoben několika problémy. Převažujícím problémem jsou nečistoty zanechané za sestavou po přeformátování. Primárním znečištěním jsou zbytky tavidla. I když můžete vyčistit sestavu po přeplnění, pravděpodobnost nezanechaného tavidla je vysoká. Většina tavidel polymeruje během přetavování ve vzduchu nebo při vysoké koncentraci O2 ppm (> 500 O2 ppm). Současné procesy čištění nemusejí být dostatečně účinné na to, aby odstranily všechny zbytky pod klopným čipem. Klíčové je použití inertní atmosféry, například dusíku nebo argonu, k eliminaci vysokých koncentrací O2. Vysoká koncentrace O2 způsobí polymeraci tavidla a bude obtížně čistitelné.

Špatný tok pod náplní je běžný problém při montáži sklápěcích třísek a je způsoben několika problémy. Převažujícím problémem jsou nečistoty zanechané za sestavou po přeformátování. Primárním znečištěním jsou zbytky tavidla. I když můžete vyčistit sestavu po přeplnění, pravděpodobnost nezanechaného tavidla je vysoká. Většina tavidel polymeruje během přetavování ve vzduchu nebo při vysoké koncentraci O2 ppm (> 500 O2 ppm). Současné procesy čištění nemusejí být dostatečně účinné na to, aby odstranily všechny zbytky pod klopným čipem. Klíčové je použití inertní atmosféry, například dusíku nebo argonu, k eliminaci vysokých koncentrací O2. Vysoká koncentrace O2 způsobí polymeraci tavidla a bude obtížně čistitelné.

Nejlepší procesní praxí je použít koncentraci O2 ppm okolo 100 ppm. To vám poskytne dvě výhody: 1) sníží pravděpodobnost polymerace tavidla a umožní dosažení dobrých výsledků po čištění a 2) umožní déle zůstat tavidlo aktivní, čímž se zvýší tavicí vlastnosti pro zajištění dobrého smáčení a vytvoření spolehlivého pájeného spoje.

Air Products vám může pomoci vyhodnotit vaše procesy a nabídnout řešení pro vaše procesy v této oblasti.

To je otázka, která byla položena v minulosti, a při vytváření volného vzduchu (FAB) pomocí formovacího plynu (5% H) 2 / 95% N 2) je velmi časté u měděných drátů.  Technologie FAB využívající měď byla zkoumána, a přestože většina lidí věří, že měď oxiduje. nicméně je tomu tak.  Pokud se FAB provádí ve vzduchu, zažijete na kuličce tenkou vrstvu oxidu a budete potřebovat větší sílu ze spojení mezi vodičem a vložkou propojení integrovaného obvodu (IC).  Tato větší síla může způsobit vytvoření mikrotrhlinek pod propojovací deskou, které je obtížné pozorovat a pozorovat při některých procesech spojování měděným drátem. K tomu, aby se zabránilo tvorbě této oxidové vrstvy, se důrazně doporučuje tvarovací plyn.

Air Products může nabídnout několik možností dodání formovacího plynu, od svazků předem smíšených lahví po systémy mísení na místě.  Máme znalosti a zkušenosti, abychom mohli bezpečně poskytovat řešení pro procesy montáže IC a zlepšit váš proces.

V současné době vyhodnocujeme použití měděného drátu namísto zlatého drátu v procesu montáže drátů. Při přechodu ze zlata na měděné dráty jsme zavedli použití formovacího plynu (5% H2 / 95% N2) z formování kuliček. Potřebujeme pro měděný drát tvarovací plyn? plus minus

To je otázka, která byla položena v minulosti, a při vytváření volného vzduchu (FAB) pomocí formovacího plynu (5% H) 2 / 95% N 2) je velmi časté u měděných drátů.  Technologie FAB využívající měď byla zkoumána, a přestože většina lidí věří, že měď oxiduje. nicméně je tomu tak.  Pokud se FAB provádí ve vzduchu, zažijete na kuličce tenkou vrstvu oxidu a budete potřebovat větší sílu ze spojení mezi vodičem a vložkou propojení integrovaného obvodu (IC).  Tato větší síla může způsobit vytvoření mikrotrhlinek pod propojovací deskou, které je obtížné pozorovat a pozorovat při některých procesech spojování měděným drátem. K tomu, aby se zabránilo tvorbě této oxidové vrstvy, se důrazně doporučuje tvarovací plyn.

Air Products může nabídnout několik možností dodání formovacího plynu, od svazků předem smíšených lahví po systémy mísení na místě.  Máme znalosti a zkušenosti, abychom mohli bezpečně poskytovat řešení pro procesy montáže IC a zlepšit váš proces.

 

Úbytek odpadu je odpadním produktem, ačkoli lze regenerovat, náklady jsou vysoké. Úbytek odpadu způsobí problémy s údržbou zařízení a zkrátí dobu jeho provozu. Existuje celá řada inhibitorů odpadu, které lze použít na povrch nádoby na pájení, ale buďte opatrní při výběru správného materiálu pro daný proces. Je třeba pochopit použitou chemii a to, zda to bude škodlivé pro stroj a osoby pracující se systémem. Tyto chemikálie se umístí nad pájku v pájecí nádobě a vytvoří vrstvu nad roztavenou pájkou, aby se snížila tvorba oxidu kovu.

Chemické látky bude nutné pravidelně měnit. Jedním ze způsobů, jak nádobu chránit, je její pokrytí inhibitorem, přestože pájka přicházející z generátoru vln by byla vystavena působení vzduchu, a tím by se vytvořila určitá část odpadu, která by se následně mohla připojit k vývodům součástí a tvořit zkraty. Dalším potenciálním problémem při použití prášku s obsahem inhibitoru odpadu je, že se částice mohou shromažďovat na spodní straně desky, což vede k defektům a agresivním procesům čištění.

Jinou metodou je použití plynu pro inertizaci dusíkem, který lze zavést pomocí inertního krytu přes oblast s vlnou nebo zcela inertizovaného systému pájení vlnou. Použití dusíku může účinně snížit množství odpadu tím, že se vytlačí vzduch přes pájecí nádobu a vytvoří se oblak plynu přes generátor vlny, čímž se sníží množství mikro odpadu.

Kromě výhod plynoucích z redukce odpadu pomocí inertní atmosféry je možné získat výhody, jako je lepší smáčení pájky do pokovovaných průchozích otvorů (Pth) nebo vyplnění v sudu. 

Existuje několik důvodů pro nedostatečné plnění PTH během pájení vlnou. Hlavním důvodem je špatné smáčení, které může být způsobeno oxidací na přívodech, oxidací v sudu, nedostatečným tokem atd. Jedním ze způsobů, jak zvýšit plnění hlavně, je použití inertní atmosféry, jako je dusík, která zvýší namáčení. pájky do sudu vytlačením vzduchu, což umožní efektivněji pracovat s aktuální chemií tavidla. Můžete také použít agresivnější tavidlo, které bude vyžadovat intenzivní čištění po vlně a zvýší vaše náklady.

Další výhodou je to, že lze převést na méně aktivní chemii tavidla pro snížení požadovaného objemu tavidla na tabuli.  Závady procesu pájení vlnou budou vyžadovat intenzivní manuální přepracování za určitou cenu. Použitím dusíkové vrstvy v procesu pájení vlnou lze účinně omezit nejčastější pozorované defekty.

Použití inertní atmosféry při procesu pájení vlnou sníží několik defektů, včetně přemostění, rampouchů, a vylepší problém s vyprazdňováním. Zlepší se rovněž průchozí plnění. Redukce bude záviset na hodnotě O 2 ppm ppm a typ použitého inertního systému. Při naší práci v této oblasti došlo k celkovému snížení celkových defektů o více než 50%. Snížení odpadu je také výhodou, kterou jsme v průběhu let zažili v naší technologii. Zde je tabulka, kterou jeden z našich zákazníků poskytl o snížení vad pomocí inertní atmosféry pro SAC 305 při pájení vlnou.

PCB assembly chart

Air Products vytvořil 3 rd Inovativní sada pro inertní dusík NitroFAS™ (IWS), která byla úspěšně implementována u hlavních společností EMS a OEM s více než 200 instalovanými systémy. Naše jednotky IWS dokážou snížit množství odpadu>> 85% při PRŮTOKU NÍZKÝCH DUSÍK, čímž minimalizují celkové náklady na vlastnictví.

Ať Air Products vám pomůže při snižování výrobních nákladů, zlepšení produktivity, snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení kvality sestavených desek. Prostřednictvím našeho inovativního vybavení a dobře informovaného týmu průmyslových odborníků můžeme vyvinout nejlepší řešení pro vás a váš proces.

Concerned about reflow issues and looking for a wider processing window? plus minus

HDI (high density interconnection boards) assembly with small geometry components can pose many assembly issues. With the smaller components, most likely a Type 4 (30–38, micron ball size) or Type 5 (15–25, micron ball size), solder powder paste will be used. This allows for an increase in solder volume for smaller footprints and provides an improved solder joint. The flux chemistries will vary; however, most assembly houses use a no clean formulation.

When using the small micron solder powder, there is a tendency for the powder to oxidize at a faster rate during the reflow process. This is due to the increase in surface volume and less oxide dissolution into the solder mass. In an air atmosphere reflow process for lead-free solder, the flux chemistries begin to polymerize and lose fluxing capacity, leading to poor wetting, insufficient solder joints, and other defect issues.

Using a nitrogen atmosphere in the reflow furnace, with a maximum oxygen level of 1000 ppm in the reflow zone, provides a wider processing window and less assembly processing issues. The nitrogen atmosphere reduces the polymerization of the flux, allowing for enhanced solder wetting and improved solder joint quality. Another added benefit of using nitrogen is that the solder powder will not oxidize and allows for improved wetting.

If you are interested in understanding how the use of nitrogen in your SMT (surface mount) reflow process can improve your HDI assembly process and reduce costs, please contact Air Products for an evaluation of your assembly process and learn how our team of experts can assist you.