Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
LNG blueprint

Rozšířené schéma řízení LNG pro zkapalňování

Maximalizujte výkon zkapalňovacího zařízení

Patentované schéma řízení zkapalňovacího zařízení umožňuje hlavnímu kryogennímu tepelnému výměníku plně využít potenciál procesu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Maximalizuje výrobu LNG při změnách okolní teploty automatickou úpravou průtoku chladiva a přívodu.

Odhalte potenciál zkapalňovacího zařízení

Mezi výhody našeho systému rozšířeného řízení patří:

0794-chart
Dosažení maximální výroby prostřednictvím energetické účinnosti a sledováním teploty

0977-check-box
Hladký přechod prostřednictvím změn složení

ap0051-install
Provozujte se skutečnými omezeními vybavení pomocí regulátorů omezení

0795-gauge
Nezávisle určete výrobu a teplotu LNG

ap0034-heat-exchanger
Jednoduché a efektivní změny rychlosti výroby LNG a teploty

ap0018-neon-krypton-xenon
Dodatečná instalace do stávajících procesů s minimálními hardwarovými změnami

1040-check-mark
Platí pro všechny procesy Air Products pro chladiva MCR® LNG