logo Go to Home Page

Rozšířené schéma řízení LNG pro zkapalňování

Maximalizujte výkon zkapalňovacího zařízení

Patentované schéma řízení zkapalňovacího zařízení umožňuje hlavnímu kryogennímu tepelnému výměníku plně využít potenciál procesu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Maximalizuje výrobu LNG při změnách okolní teploty automatickou úpravou průtoku chladiva a přívodu.
Stáhněte si rozšířený kontrolní katalogový list zkapalňovače LNG

Odhalte potenciál zkapalňovacího zařízení

Mezi výhody našeho systému rozšířeného řízení patří:

Dosažení maximální výroby prostřednictvím energetické účinnosti a sledováním teploty

Hladký přechod prostřednictvím změn složení

Provozujte se skutečnými omezeními vybavení pomocí regulátorů omezení

Nezávisle určete výrobu a teplotu LNG

Jednoduché a efektivní změny rychlosti výroby LNG a teploty

Dodatečná instalace do stávajících procesů s minimálními hardwarovými změnami

Platí pro všechny procesy Air Products pro chladiva MCR® LNG

Přední poskytovatel technologií a zařízení pro LNG

Air Products je přední globální poskytovatel technologií, zařízení a služeb pro LNG. Naše jedinečná schopnost integrovat návrh procesu zkapalňování a vybavení kritického zkapalňování vede k optimalizaci výkonu, nákladů, provozuschopnosti a spolehlivosti, která se stala standardem v oboru výroby LNG.
Stáhněte si spirálové vinuté výměníky tepla společnosti Air Products: nejlepší volba pro aplikace LNG datový list

Naše schéma rozšířeného řízení vám může pomoci dosáhnout maximální výroby LNG

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ