logo Go to Home Page

Vodík jako alternativní palivo

Vodík je nejhojnějším prvkem ve vesmíru. Zároveň je ze všech prvků a plynů nejlehčí. V posledních letech se vodík dostal do popředí jako alternativní palivo šetrné k životnímu prostředí, protože jako nosič energie poskytuje oproti jiným alternativám mnoho výhod, a to zejména při použití v palivových článcích.

Vodík se v přírodě vyskytuje v kombinaci s dalšími prvky. Zemní plyn (metan) a další obnovitelné zdroje obsahují vodík a jsou proto používány k výrobě molekulárního vodíku po celém světě.

Výhody vodíku jako alternativního paliva

 • Šetrnost k životnímu prostředí
  Neobsahuje uhlík a při použití v palivovém článku je jeho jedinou emisí voda. 
 • Je netoxický
  Na rozdíl od benzínu vodík není škodlivý pro živé organismy. 
 • Energetická nezávislost
  Lze jej vyrábět ze zemního plynu nebo obnovitelných zdrojů, což snižuje závislost na zahraniční ropě 
 • Obnovitelnost
  Lze jej vyrábět z vody a dalších obnovitelných zdrojů, například z biometanu
 • Hojnost
  Vodík je nejčastěji se vyskytujícím prvkem ve vesmíru
 • Nejlehčí ze všech prvků
  Plynný vodík se okamžitě rozptyluje do vzduchu a v místě úniku se nehromadí. 

Výhody společnosti Air Products jako dodavatele vodíku

Bezpečnosti

Není pro nás nicdůležitějšího než bezpečnost. Ani prodeje, ani zisk.

Spolehlivost dodávek

Díky naší rozsáhlé sítizávodů, děliček plynů a přečerpávacích zařízení máme k dispozici mnohozdrojů vodíku.

Způsoby dodávky

Nabízíme dodávkuplynu nebo kapaliny, výrobu na místě nebo také přívod potrubím

Vyhrazený park nákladních vozidel a řidičů

Naši zaměstnanci a nákladní vozidla zajišťují dodávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Pohotový zákaznický servis

Náš zákaznickýservis a personál logistiky a údržby je k dispozici 24 hodin denně.

Zkušenosti

Air Products vyrábí a distribuuje vodík více než 60 let

NAŠE ZKUŠENOSTI S VÝROBOU A DISTRIBUCÍ VODÍKU

Jsme předním světovým dodavatelem vodíku. Vlastníme a provozujeme více než 100 vodíkových závodů, které vyrábějí více než sedm milionů kilogramů vodíku denně, a udržujeme největší distribuční síť vodíku na světě. 

 Máme více než 60 let zkušeností s vodíkem a rozsáhlé portfolio patentů v oblasti technologie tankování vodíku. Naše společnost se podílela na více než 250 projektech čerpání vodíku ve více než 20 zemích. Osobní a nákladní automobily, dodávky, autobusy a mnoho dalších vozidel je poháněno naším vodíkem.

Potřebujete spolehlivého dodavatele vodíku?

Promluvte si s našimi odborníky o různých způsobech dodávek pro aplikace doplňování paliva.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek

Společnost Air Products vám může pomoct určit nejekonomičtější možnost dodávky pro vaši konkrétní aplikaci a geografickou polohu. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Výroba plynného vodíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

CENTRUM PODKLADŮ