logo Go to Home Page

Bezpečnost vodíkových paliv

Všechna paliva jsou hořlavá včetně vodíku. Nicméně vlastnosti spalování vodíku se liší od ostatních paliv. Jsou-li dodržovány pokyny pro bezpečné skladování a manipulaci s tímto plynem, je možné s vodíkem manipulovat stejně bezpečně jako s jinými palivy.
Air Products má nepřekonatelnou bezpečnostní historii v oblasti bezpečné výroby, skladování, manipulace a distribuce vodíku a dalších plynů. Získali jsme více ocenění souvisejících s bezpečností než kterákoli jiná společnost poskytující průmyslové plyny a převzali jsme vedoucí roli při podpoře komunity využívající vodík a bezpečného používání vodíku.

Kódy a standardy

Kódy a normy pro výstavbu čerpacích stanic jsou k dispozici v různých částech světa. Kódy pro jednotlivé země byly vytvořeny ve 22 zemích.

Bezpečnost čerpací stanice

Do všech moderních čerpacích stanic je začleněno mnoho bezpečnostních systémů. Dávkovače sledují proces doplňování paliva v reálném čase a komunikují s vozidlem. Pokud dávkovač zjistí únik nebo jinou anomálii při události doplňování paliva, uzavře se a zabrání dalšímu doplňování paliva. Na stanici jsou instalovány detektory plamene a vodíku, které monitorují požár a únik vodíku. Tyto systémy jsou navrženy pro uzavření dodávky vodíku v případě poplachu.

Informace o bezpečnosti a manipulaci

Další informace o bezpečnosti při manipulaci s vodíkem a zacházení s ním najdete v dokumentu Bezpečnostní listy pro materiál vodíku a bezpečnostní listy.

Dotazy? Máme odpovědi.

Promluvte si s jedním z našich odborníků o bezpečnosti vodíku a čerpací stanice.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ