logo Go to Home Page

Základní informace o vodíku

Vodík je v mnoha ohledech dokonalé palivo. Je to nejčistší spalování a nejefektivnější. Vodík může vyrábět elektřinu, a elektřina může produkovat vodík, čímž vytváří smyčku energie, která je obnovitelná a neškodná pro životní prostředí. Vodík se chemicky kombinuje s většinou prvků, takže se používá jako průmyslová chemie v široké škále aplikací po mnoho let. Ve vozidlech se vodík používá k výrobě elektrické energie, která pohání motor jeho kombinací s kyslíkem v palivovém článku.

Co je vodík?

Vodík je nejhojnějším prvkem, který tvoří asi tři čtvrtiny hmotnosti ve vesmíru. Vodík se nachází ve vodě, která pokrývá 70% zemského povrchu a ve všech organických látkách.

Nejjednodušší živl

Vodík se skládá pouze z jednoho protonu a jednoho elektronu

Nejlehčí prvek

Vodík je nejlehčí ze všech složek a plynů a je 14krát lehčí než vzduch

Bezbarvý, bez zápachu a netoxický

Vodík při použití ve vozidle s palivovými články nevytváří žádné emise z výfuku

Jak se vodík vyrábí?

  • Nejčastější metodou pro výrobu vodíku je proces zvaný reforma páry a metanu. Zemní plyn nebo metan reagují s párou za vzniku vodíku.
  • Při elektrolýze se vyrábí vodík pomocí elektrického proudu k oddělení vody od vodíku a kyslíku.
  • Při čištění odpadních plynů se odděluje vodík od odpadních toků v průmyslových procesech pomocí speciálních procesů čištění.

Hydrogen Graphic Here

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

Únik plynného vodíku okamžitě proniká do vzduchu a neznečišťuje zemi nebo podzemní vodu.

Proč je vodík nejčistší palivo?

Na rozdíl od paliv na bázi uhlíku vodík nevytváří při hoření žádné škodlivé vedlejší produkty. Při kombinaci vodíku a kyslíku v palivovém článku se vyrábí pouze energie, teplo a čistá voda.

Jak je vodík nejúčinnější palivo?

Nejvyšší spalovací energie na libru ve srovnání s jakýmkoli jiným palivem

Vodík je účinnější z hlediska hmotnosti než jiná paliva

Dvakrát až třikrát více energie než jiná běžná paliva

Vodík se snadno kombinuje s kyslíkem a uvolňuje značnou energii jako teplo