logo Go to Home Page

Klimatizace

Nejvhodnější chladiva pro soukromé, podnikové a centralizované systémy vytápění a chlazení

Když mluvíme o klimatizaci, máme na mysli domácí zařízení nebo zařízení instalovaná v centrech a podnicích. Zahrnuta jsou také centralizovaná zařízení pro chlazení vzduchu a vody v budově nebo datovém centru a zařízení tepelných čerpadel (vytápění).

Toto zařízení je poháněno chladicími plyny. Ve společnosti Carburos Metálicos máme nejširší nabídku chladicích plynů a nejkvalifikovanější tým, který vám poradí s výběrem nejlepšího plynu pro každý případ.

Náš tým má odborné znalosti, které vám pomohou splnit požadavky zákona o F-plynech a spotřební dani z chladiv na skleníkové plyny. Vysvětlíme vám, jak přejít z HFC na výrobky s nižším GWP.

„Máte nějaké problémy s plynem?

Podemos asesorarte. Kontaktní údaje o dodavatelích a připojeních k dodavateli.

CONTACTAR

Zeptejte se odborníka na propagační akci

Ander Leoz

Zejména v oblasti plynů, chladiv a plyn v Carburos Metálicos

“¿Neprovádí se dodatečná montáž?”
Prodloužení schůzek s kamerou a chlazením na PCA bez dodatečné montáže. Vyšší odběr plynného plynu a další autorizace.

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Autorizovaný odpadový hospodář a člen AEFYT

Společnost Carburos Metálicos je oprávněným subjektem pro nakládání s odpady s kódem EU2/160/08. Stanovení prostupujícího respondenta a klientů provádějících diagnostiku nebo diagnostiku normativních změn u pacientů.

Zaměstnanci společnosti AEFYT (Asociación de Empresas del Frío Y sus Tecnologías), www.aefyt.com

MÁS INFORMACIÓN